Skip to content
Gepubliceerd op: 12 september 2023
Type publicatie Kennisartikel
Gerelateerde onderwerpen

Heeft uw onderneming al een externe vertrouwenspersoon?

U wilt uw medewerkers een veilige werkplek bieden. Maar soms ontstaan er situaties waardoor dit niet het geval is of niet zo wordt ervaren. Een externe vertrouwenspersoon helpt u om uw werkplek (weer) veilig te krijgen.

Als werkgever bent u verplicht  om beleid te voeren om psychosociale arbeidsbelasting (‘PSA’) te voorkomen en/of te beperken. Het gaat hierbij om grensoverschrijdend gedrag in de vorm van ongewenste omgangsvormen zoals pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie en/of agressie/geweld. Maar een medewerker kan ook te maken krijgen met een (vermoeden van een) integriteitskwestie, zoals bijvoorbeeld fraude. Ervaring leert dat medewerkers in bovenstaande gevallen niet altijd terecht kunnen of willen bij de leidinggevende of HR-afdeling. In deze gevallen biedt een externe vertrouwenspersoon uitkomst. Tel daarbij op dat er wetgeving onderweg is die bedrijven verplicht om een externe vertrouwenspersoon te hebben. Reden genoeg dus om uw opties te verkennen.

Wat doet de externe vertrouwenspersoon?

Een externe vertrouwenspersoon kan meerdere taken op zich nemen:

  • Het opvangen en begeleiden van medewerkers, die te maken krijgen met ongewenst gedrag en/of integriteitskwesties.

  • Het informeren van de organisatie over (on)gewenst gedrag en integriteit.

  • Het (on)gevraagd adviseren van de directie.

  • Het opstellen/reviewen van het verplichte protocol ongewenst gedrag en/of meldregeling integriteit.

  • Het aanleveren van het verplichte jaarverslag over de meldingen/klachten.

Maak kennis met de externe vertrouwenspersonen van Baker Tilly

Baker Tilly heeft twee gecertificeerde en ervaren vertrouwenspersonen die voor uw organisatie als externe vertrouwenspersoon kunnen optreden en/of u kunnen helpen bij het in lijn brengen met de (nieuwe) wetgeving van uw arbobeleid/protocollen. Wilt u weten wat zij voor u kunnen betekenen? Zij gaan graag hierover met u in gesprek. Hieronder vindt u hun gegevens. Bel of mail hen gerust. Wilt u liever uw vaste contactpersoon van Baker Tilly spreken? Dan kan natuurlijk ook!

Wet- en regelgeving op dit gebied kan onderhevig zijn aan verandering. Wij raden u aan om met uw Baker Tilly adviseur te overleggen over de impact hiervan.

 

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief