Skip to content
Gepubliceerd op: 05 februari 2020
Type publicatie Kennisartikel
In een besluit van 29 januari 2020 heeft het Ministerie van Financiën een toelichting gegeven op de fiscale gevolgen van de Brexit van 1 februari 2020. Het besluit geldt voor de overgangsperiode die loopt van 1 februari tot en met 31 december 2020. Tot 31 december 2020 wordt voor toepassing van fiscale regels gehandeld alsof het Verenigd Koninkrijk (VK) nog behoort tot de EU. Inwoners van het VK worden daardoor in 2020 nog beschouwd als inwoners van de EU.

Overgangsperiode: toepassing EU-recht

In de overgangsperiode (1 februari t/m 31 december 2020) blijft het gemeenschapsrecht van toepassing ten aanzien van het VK. Dat wil zeggen dat EU-verdragen, verordeningen, richtlijnen en jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie in 2020 blijven gelden in relatie tot het VK.

Dat betekent onder andere het volgende:

  • Inwoners van het VK kunnen in 2020 kwalificerende buitenlandse belastingplichtige blijven en aanspraak behouden op dezelfde aftrekposten als inwoners van Nederland, als zij aan de overige voorwaarden voldoen;

  • Inwoners van het VK behouden in 2020 het recht op het belastingdeel van de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting als zij aan de overige voorwaarden voldoen;

  • De Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) blijft in 2020 van toepassing op werkzaamheden die in het VK worden verricht;

  • Voor belastingplichtigen met een belang in een deelneming in het VK blijft de toepassing van de deelnemingsvrijstelling gedurende 2020 ongewijzigd;

  • Voor fiscale eenheden met een top- of tussenmaatschappij in het VK blijft de toepassing van de fiscale eenheid in 2020 ongewijzigd;

  • Een in Nederland woonachtige werknemer die in dienst is van een in het VK gevestigde werkgever kan in 2020 gebruik blijven maken van de onderworpenheidsfictie in het kader van voorkoming van dubbele belasting;

  • Bij het opleggen van een conserverende belastingaanslag voor de inkomstenbelasting bij een emigratie naar het VK hoeft tot en met 31 december 2020 geen zekerheid te worden gesteld;

  • Een betalingsregeling voor exitheffingen in de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting blijft tot en met 31 december 2020 mogelijk voor inwoners van het VK.

Voor de indirecte belastingen, zoals de btw en douaneheffingen, geldt eenzelfde overgangsperiode. Voor meer informatie daarover verwijzen wij naar dit nieuwsbericht.

Tot slot

Wilt u meer weten over de fiscale gevolgen van de Brexit? Neem dan gerust contact met ons op.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief