Skip to content
Foto van stad

Geen concurrentiebeding, toch optreden tegen concurrentie?

Gepubliceerd op: 02 januari 2017
Type publicatie Kennisartikel
Gerelateerde onderwerpen
Ook als er geen concurrentie- of relatiebeding, of verbod tot het verrichten van nevenwerkzaamheden in de arbeidsovereenkomst is opgenomen, kunt u onder omstandigheden toch optreden tegen concurrentie van de werknemer tijdens of na het einde van het dienstverband. Dat kan als sprake is van onrechtmatige concurrentie. In de wet is onrechtmatige concurrentie niet geregeld, maar in de rechtspraak zijn diverse criteria ontwikkeld aan de hand waarvan kan worden bepaald of concurrentie onrechtmatig is.

Rechtspraak

De Hoge Raad heeft in het arrest Boogaard/Vesta criteria geformuleerd aan de hand waarvan kan worden beoordeeld of een werknemer onrechtmatig concurreert. Daarvan is sprake als:
• er stelselmatig klanten van de voormalige werkgever worden benaderd;
• het gaat om klanten die langdurig met de voormalige werkgever zijn verbonden;
• de werknemer gebruik maakt van vertrouwelijke kennis en gegevens die hij bij zijn vorige werkgever heeft verkregen; en
• op die manier de waarde van de onderneming van de voormalige werkgever, die de werknemer mee heeft helpen opbouwen, wordt aangetast.
Het is aan u om aan te tonen dat er sprake is van onrechtmatige concurrentie.

Bijkomende omstandigheden

Bovendien spelen de volgende bijkomende omstandigheden vaak een grote rol bij de beoordeling van een zaak door de rechter:

  • het misbruik maken van bij de voormalige werkgever opgebouwde persoonlijke goodwill

  • het afhandig maken van klanten van de voormalige werkgever

  • het openen van een eigen bedrijf vlak bij de vestiging van de voormalige werkgever

  • het afhandig maken van personeel van de voormalige werkgever

  • het doen van voordelige aanbiedingen ten opzichte van de producten van de voormalige werkgever

  • het doen van onjuiste, ongunstige, schadelijke of denigrerende mededelingen over de voormalige werkgever en /of zijn producten

  • het creëren van verwarring

  • het voorbereiden van concurrentie tijdens het dienstverband bij de voormalige werkgever

U zult, naast de vereisten die de Hoge Raad heeft geformuleerd, vaak verschillende bijkomende omstandigheden moeten aantonen. Pas dan kan geoordeeld worden dat er sprake is van onrechtmatige concurrentie. Als u slechts één bijkomende omstandigheid kunt aantonen, kan dit onvoldoende zijn om onrechtmatige concurrentie van de werknemer aan te nemen.

Als het oordeel onrechtmatige concurrentie is geveld dan kan de rechter de concurrentie verbieden, een schadevergoeding toekennen of een andere passende sanctie opleggen.

Contact

Wilt u meer weten over dit onderwerp neemt u dan contact op met Nienke Lemmink, of een van de andere arbeidsrechtjuristen van Baker Tilly Employment Advisory.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief