Skip to content
Gepubliceerd op: 06 oktober 2017
Type publicatie Kennisartikel
Gerelateerde onderwerpen
De situatie kan zich voordoen dat de buitenlandse werkgever van een Nederlandse inwoner niet kwalificeert als inhoudingsplichtige. Deze werkgever maakt dan geen gebruik van de werkkostenregeling wat nadelig kan zijn voor de in Nederland belastingplichtige werknemer.

Sinds 1 januari 2015 is de werkkostenregeling verplichte kost voor alle werkgevers in Nederland. De werkkostenregeling is in 2011 ingevoerd als vereenvoudiging van de daarvóór geldende regels voor vergoedingen en verstrekkingen. Hoewel de basisgedachte achter de werkkostenregeling eenvoudig is, is de uitvoering ervan dat niet altijd.

Vrije ruimte

Alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers (ook 100% zakelijke) vormen loon en zijn in beginsel belastbaar. Onder de werkkostenregeling bestaan nog wel vrijgestelde vergoedingen en verstrekkingen (gerichte vrijstellingen, nihilwaarderingen en intermediaire kosten) waarbij inhouding van loonheffingen achterwege kan blijven. Daarnaast heeft de werkgever een fictief budget (vrije ruimte) van 1,2% (2017) van de totale fiscale loonsom, waardoor vergoedingen en verstrekkingen belastingvrij kunnen worden aangeboden aan werknemers. De werkgever moet de vergoedingen en verstrekkingen uiterlijk op het moment van uitbetalen aanwijzen als eindheffingsloon. Wordt de vrije ruimte overschreden dan wordt het meerdere als loon belast naar een tarief van 80%. Deze heffing komt voor rekening van de werkgever.

Vrije ruimte toepassen in de aangifte inkomstenbelasting

Wat nu als een inwoner van Nederland een buitenlandse werkgever heeft die niet als inhoudingsplichtige voor de loonbelasting kwalificeert? Fiscaal inwoners van Nederland dienen hun wereldwijde inkomen op te geven in hun Nederlandse aangifte inkomstenbelasting. Het heffingsrecht over het inkomen uit dienstbetrekking is in beginsel ook (deels) aan Nederland toegewezen als een deel van de werkzaamheden in Nederland wordt uitgeoefend. Wanneer de buitenlandse werkgever echter niet kwalificeert als Nederlands inhoudingsplichtige (en zich ook niet vrijwillige als zodanig heeft gemeld), wordt in Nederland geen salarisadministratie gevoerd. De werkkostenregeling wordt verwerkt in de salarisadministratie van de werkgever. Kwalificeert de werkgever niet als Nederlandse inhoudingsplichtige dan wordt de werkkostenregeling dus ook niet toegepast.

In de inkomstenbelasting is bewerkstelligd dat dergelijke belastingplichtigen middels hun aangifte inkomstenbelasting alsnog gebruik kunnen maken van de vrije ruimte. Dit betekent dat, nadat het loon, rekening houdend met vrijgestelde vergoedingen en verstrekkingen, vrijstellingen, is herrekend naar Nederlandse maatstaven, 1,2% van het in Nederland belastbare loon niet in aanmerking hoeft te worden genomen.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief