Skip to content
Foto van Noord-Ierland

Goederenhandel met Noord-Ierland: wellicht makkelijker dan u denkt!

Gepubliceerd op: 12 januari 2021
Type publicatie Kennisartikel
Gerelateerde onderwerpen
De handelsrelatie met het Verenigd Koninkrijk (VK) is per 1 januari 2021 onmiskenbaar veranderd. Er is een nieuw niet-EU land ontstaan: het VK. Tot het VK behoren Engeland, Schotland, Wales, Noord-Ierland en een aantal kleinere eilanden. Maar met betrekking tot de handel in goederen met Noord-Ierland moet een nadere nuancering gemaakt worden.

Waarom?

Dit komt door het Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland, een aparte overeenkomst tussen het VK en de Europese Unie (EU) die voornamelijk strekt tot de bescherming van de vrije handel op het Ierse eiland. Op grond van het Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland blijft Noord-Ierland binnen het douanegebied van de EU, terwijl het ook onderdeel van het VK blijft.

In bepaalde situaties neemt Noord-Ierland daarom een unieke plek in, in die zin dat het deel van de interne markt van de EU blijft, en tevens nog steeds een deel van het VK is.

In de VK/EU Handels- en samenwerkingsovereenkomst wordt verwezen naar het VK. Maar omdat het Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland een specifieke behandeling van Noord-Ierland voorschrijft, heeft de verwijzing naar het VK betrekking op Groot-Brittannië (GB, dus Engeland, Schotland en Wales). Noord-Ierland wordt gezien als een EU Lidstaat.

Waarom is dit onderscheid zo belangrijk vanuit het perspectief van douane en btw?

Het Europese vasteland versus Noord-Ierland en GB

Binnen de EU kunnen goederen vrij bewegen. Er zijn geen douaneverplichtingen en goederen kunnen over de grens worden vervoerd zonder dat zij om administratieve redenen worden opgehouden. Dit is het beginsel van vrij verkeer van goederen, en dit is nog steeds van toepassing op handel tussen de EU en Noord-Ierland.

Dit beginsel is niet van toepassing op niet-EU landen.

Het is belangrijk om het bovengenoemde onderscheid scherp te hebben, aangezien Noord-Ierland nog steeds onderdeel uitmaakt van het douanegebied van de EU. Er zijn dus geen douaneformaliteiten en procedures van toepassing op het vervoer van goederen tussen de EU en Noord-Ierland. Voor leveringen van goederen aan en vanuit Noord-Ierland, blijft het EU btw-systeem van toepassing. Voor deze goederenleveringen zullen de meeste EU-regels voor intracommunautaire leveringen van goederen van toepassing blijven.

Daarentegen geldt het beginsel van vrij verkeer van goederen, vanuit douane-optiek, niet langer met betrekking tot goederenleveringen tussen de EU en GB (Engeland, Schotland en Wales). Als gevolg daarvan zijn de handel en het vervoer van goederen tussen de EU en GB sinds 1 januari 2021 onderworpen aan in- en uitvoerformaliteiten en kunnen zich zelfs btw-gevolgen in GB voordoen voor een EU-leverancier.

Kwalificerende Noord-Ierse goederen hebben onbelemmerde toegang tot de markt van GB en vrij verkeer binnen de interne markt van de EU.

Gezien het bovenstaande is het, wanneer u mogelijkheden bekijkt of spreekt met leveranciers/klanten in het VK, belangrijk om vast te stellen of u het heeft over de handel en het vervoer van goederen naar Noord-Ierland, of naar GB, aangezien er met betrekking tot de btw- en douane geen groter verschil denkbaar is.

We benadrukken dat het bovenstaande enkel van toepassing is op de levering van goederen en niet op het verrichten van diensten aan bedrijven in Noord-Ierland. Met betrekking tot het verrichten van diensten geldt Noord-Ierland als niet-EU land.

Meer informatie?

Bij Baker Tilly werken we samen om Noord-Ierse bedrijven bij te staan, die hun betrekkingen met de EU willen uitbreiden. Ook ondersteunen wij EU-bedrijven, die meer willen weten over de voordelen van het handelen met Noord-Ierland. Als wij u hierbij kunnen helpen, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief