Skip to content
Gepubliceerd op: 29 juni 2017
Type publicatie Kennisartikel
Gerelateerde onderwerpen
Om een werknemer te kunnen ontslaan moet, naast een redelijke grond, herplaatsing binnen een redelijke termijn (al dan niet met scholing) niet mogelijk zijn. Uit een recente uitspraak van de kantonrechter blijkt dat die herplaatsingsplicht verder reikt dan alleen de onderneming waar de werknemer werkzaam is. Een werkgever is ook verplicht te kijken naar herplaatsingsmogelijkheden binnen de tot het concern van de werkgever behorende ondernemingen. U kunt dus pas overgaan tot ontslag als u heeft gekeken naar herplaatsing binnen het gehele concern.

Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid lijkt de herplaatsingsverplichting zwaarder te zijn gaan drukken. Dat blijkt onder meer uit rechtspraak, bijvoorbeeld een recente tussen-uitspraak van de kantonrechter Haarlem. In die zaak was de werknemer ontslagen, na toestemming van het UWV, op grond van een bedrijfseconomische reden. De werknemer was het daar niet mee eens en vorderde herstel van de dienstbetrekking bij de kantonrechter.

Grondig onderzoek herplaatsing

Volgens de werknemer zou zijn werkgever hebben verzaakt de herplaatsingsmogelijkheden binnen het concern waartoe werkgever behoorde nader te onderzoeken. De werkgever daarentegen zei grondig naar herplaatsingsmogelijkheden te hebben gekeken, zowel binnen als buiten de eigen organisatie. Ondanks de nodige inspanningen van de werkgever, gaf de rechter de werknemer toch gelijk. 

Bewijsvoering

Volgens de kantonrechter is de werkgever bij de beantwoording van de vraag of de werknemer in een passende functie kan worden herplaatst, verplicht om ook de arbeidsplaatsen in andere tot het concern van werkgever behorende ondernemingen te betrekken. De kantonrechter heeft de werkgever nu eerst de gelegenheid geboden om -alsnog- te bewijzen dat er ook bij de andere ondernemingen, onderdeel uitmakend van het concern waartoe de werkgever behoort, binnen een redelijke termijn geen passende functies voor de werknemer zijn, noch verwacht worden.

Achtergrondinformatie herplaatsingsplicht

Op grond van de wet kunt u een werknemer pas ontslaan als deze werknemer niet kan worden herplaatst, of wanneer dit niet in de rede ligt. Er geldt een inspanningsverplichting voor de werkgever. Bij het voldoen aan de herplaatsingsplicht door de werkgever geldt dat: 

  • de herplaatsing binnen een redelijke termijn moet plaatsvinden. Redelijk is bijvoorbeeld de duur van de wettelijke opzegtermijn.

  • het een herplaatsing betreft in een passende functie. Er is sprake van een passende functie als de functie aansluit bij de opleiding, ervaring en capaciteiten van de werknemer. Een dergelijke functie moet wel beschikbaar zijn, of wanneer dit binnen een redelijke termijn wordt verwacht te gebeuren.

  • herplaatsing al dan niet met behulp van scholing kan plaatsvinden.

Meer informatie

Heeft u (binnenkort) met ontslag te maken en wilt u meer informatie over herplaatsingsplicht? Neem dan contact op met Nienke Lemmink, of een van de andere arbeidsrechtjuristen van Baker Tilly Employment Advisory. 

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief