Skip to content
Foto van vergrootglas

Het nut van een medewerkertevredenheids- onderzoek

Gepubliceerd op: 04 mei 2023
Type publicatie Kennisartikel
Gerelateerde onderwerpen

Als werkgever kunt u nu te maken hebben met uitdagingen als het gaat om uw personeelsbeleid. Er is bijvoorbeeld sprake van krapte op de arbeidsmarkt, de werkdruk neemt toe, de inflatie is hoog en generatie Z maakt zijn intrede in het werkende leven. Aandacht besteden aan goed werkgeverschap is dan ook erg belangrijk. Hoe zorgt u als werkgever er voor dat u de achterdeur dicht houdt met het oog op de huidige krapte op de arbeidsmarkt? Wat doet u met vragen van werknemers over de stijgende kosten of de hoge werkdruk? En hoe houdt u de diverse generaties op de werkvloer gemotiveerd? Oftewel, hoe zorgt u er voor dat u een goede werkgever bent? Een medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) helpt u daarbij.

Uw rol als werkgever

Als werkgever wilt u weten hoe u met uw uitdagingen om moet gaan. Het is daarbij belangrijk uzelf als eerste de vraag te stellen: Hoe sta ik erop als werkgever? Hoe scoor ik op dit moment als werkgever op thema’s als betrokkenheid, loyaliteit en werkplezier. En weet ik wat het effect hiervan is op het verzuim, verloop en de productiviteit binnen mijn organisatie?

Medewerkertevredenheidsonderzoek

Om inzicht te krijgen in de werkbeleving en behoeften van uw medewerkers is een MTO een goed instrument. Immers, meten is weten. Het helpt u inzichtelijk te krijgen hoe uw medewerkers over u en uw organisatie denken. U kunt vervolgens uw personeelsbeleid hierop aanpassen. Medewerkers zullen hierdoor positiever zijn over uw organisatie, wat leidt tot een hoger productiviteit, loyaliteit en klantgerichtheid en een lager ziekteverzuim.  

Uitvoering medewerkertevredenheidsonderzoek

De uitvoering van een MTO moet zorgvuldig gebeuren. Er is een aantal zaken om goed op te letten. Het succes van een MTO wordt onder andere bepaald door een gedegen proces en een passende inhoud. Daarnaast speelt de communicatie en verwachtingsmanagement een belangrijke rol. Het is goed om vooraf te bepalen waar het onderzoek zich op moet richten. Wat speelt er binnen uw organisatie? Op deze manier krijgt u de uitkomsten waar u echt wat aan heeft.

Bij het uitvoeren van een MTO speelt de interne communicatie een belangrijke rol. Medewerkers moeten het nut en de noodzaak inzien van het MTO. Op deze manier creëert u voldoende draagvlak onder uw personeel, wat uiteindelijk zal leiden tot een hoger respons. Het is daarbij belangrijk dat de anonimiteit gewaarborgd kan worden. Uw medewerkers moeten zich veilig genoeg voelen om eerlijke feedback te geven over zaken als werkdruk, arbeidsvoorwaarden en cultuur.

Wie a zegt moet ook b zeggen

Een MTO is pas effectief als er daadwerkelijk iets met de resultaten gedaan wordt. Uw medewerkers verwachten dit ook van u. Het is daarom van belang dat u open staat voor de uitkomsten van het MTO en bereid bent om daar iets mee te doen. U kunt hierbij denken aan de ontwikkeling of herziening van het beloningsbeleid of beoordelingssystematiek of een aanpassing van uw arbeidsvoorwaarden of functiehuis.

Aan de slag!

Het uitvoeren van een MTO binnen uw organisatie biedt u meerdere voordelen. Het helpt u bij het invullen van goed werkgeverschap en u bent beter in staat om de uitdagingen aan te gaan. Wilt u een MTO uitvoeren en heeft u hierbij ondersteuning nodig? Of heeft u vragen? Wij gaan graag met u in gesprek. Neem contact op met Palmyra Fambach van Employment Advisory.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief