Skip to content
afbeelding van online meeting

Hoe ver gaat uw zorgplicht voor een gezonde en veilige werkplek?

Gepubliceerd op: 03 februari 2021
Type publicatie Kennisartikel
Gerelateerde onderwerpen
Nu het thuiswerken zo lang aanhoudt, wordt aandacht voor de verantwoordelijkheid en zorgplicht van de werkgever in relatie tot de werkplek steeds belangrijker. De Arbowet bepaalt namelijk dat werkgevers moeten zorgen voor een gezonde en veilige werkplek voor de werknemers. Dit geldt uiteraard voor de normale werkplek, maar nu er veel en structureel wordt thuisgewerkt, geldt dit ook voor de thuiswerkplek. Hoe ver gaat die zorgplicht? Wat betekent dit in de praktijk?

Een werkgever heeft de plicht om een werkplek, dus ook de thuiswerkplek, aan de persoonlijke eigenschappen van een werknemer aan te passen. Denk hierbij aan goed gebruik van een computer, juiste verlichting en een passende inrichting van tafel en stoel. Omdat elke thuiswerksituatie anders is, kunnen de eisen per werknemer enorm verschillen. De ene werknemer heeft een voetenbankje nodig om in de juiste houding te zitten, de andere een verstevigde bureaustoel. Twee belangrijk onderdelen van het voldoen aan de zorgplicht is dan ook maatwerk én voldoende voorlichting geven over wat een gezonde en veilige werkplek is. De ene werknemer ondervindt  namelijk meer problemen bij het inrichten van een goede thuiswerkplek dan de ander.

Nalatigheid zorgplicht kan tot boetes leiden

Als u als werkgever niet of onvoldoende aan deze zorgplicht voldoet, kunt u een boete krijgen. De inspectie SZW controleert werkgevers naar aanleiding van klachten (die medewerkers via de website van de inspectie kunnen indienen) of al dan niet aan de eisen voor een thuiswerkplek wordt voldaan. Wie niet aan de eisen voldoet, moet rekening houden met boetes van € 430 tot € 13.500. De Inspectie SZW is zelfs bevoegd om thuiswerkplekken te controleren, ook als de werknemer geen toestemming geeft om zijn woning te betreden.

RIE met aandacht voor thuiswerken

Nu het thuiswerken al langere tijd duurt en waarschijnlijk ook nog even aanhoudt, raden wij u aan om na te gaan of de thuiswerkplek van de werknemer aan de Arbowetgeving voldoet. Zo kunt u bijvoorbeeld een Risico-Inventarisatie & Evaluatie laten opstellen, waarbij specifieke aandacht wordt besteed aan thuiswerken. Ook krijgt u met het Belevingsonderzoek Thuiswerken van Baker Tilly goed zicht op hoe uw medewerkers het thuiswerken beleven.

Ook aandacht voor werkplek op werkvloer

Ook voor werknemers die niet thuis kunnen werken, geldt dat u maatregelen en voorzieningen moet treffen om te zorgen dat werkplekken veilig toegankelijk moeten zijn en veilig moeten kunnen worden verlaten. In het Arbobesluit zijn voor de duur van de pandemie tijdelijke aanvullende eisen opgenomen in verband met het coronavirus. Tot deze tijdelijke maatregelen en voorzieningen behoren in ieder geval:

  • Werkgever dient voldoende hygiënische voorzieningen te treffen

  • Werkgever dient voorlichting aan werknemers te geven over bestrijding van het coronavirus op de werkplek

  • Werknemers dienen de maatregelen na te leven en gebruik te maken van de beschikbare voorzieningen.

  • Werkgever dient adequaat toezicht te houden op naleving van voorgaande maatregelen

Boete en werk stilleggen

De Inspectie SZW heeft de bevoegdheid heeft om bij herhaalde overtreding van bovenstaande maatregelen en voorzieningen het werk stil te leggen. Dat kunnen zij doen zonder voorafgaande waarschuwing. Daarnaast lopen werkgevers het risico dat de Inspectie SZW hen bij overtreding een bestuurlijke boete oplegt € 4.500. Tref dus voldoende maatregelen op de werkvloer om uw werknemers zo veel mogelijk te beschermen tegen besmetting van het coronavirus.

Meer informatie

Wilt u weten of u voldoende inspanningen verricht om aan uw zorgplicht voor een gezonde en veilige (thuis)werkplek te voldoen? Of heeft u vragen over de inrichting van de arbeidsplaats? Wij zetten als  arbeidsrechtjuristen en HR-consultants graag onze kennis en expertise voor u in. Neem contact met mij op en wij beantwoorden met veel plezier uw vragen.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief