Skip to content
Foto van containers vracht

HR als Business Partner in Transport en Logistiek sector

Gepubliceerd op: 09 maart 2021
Type publicatie Kennisartikel
Gerelateerde onderwerpen
Het zijn bijzondere tijden voor de Transport en Logistiek sector. De coronacrisis heeft impact op deze sector nu grenzen dicht zijn, medewerkers niet kunnen werken en vervoer van personen en goederen tot een minimum is beperkt. Nu Nederland op stoom is met vaccineren durven we weer voorzichtig te kijken naar de toekomst. En die toekomst brengt meteen uitdagingen met zich mee.

Al een paar jaar zijn een aantal trends in de sector Logistiek en Transport te zien. De toenemende digitalisering, automatisering en robotisering brengen veranderingen met zich mee, ook (of: met name) op het personele vlak. Medewerkers hebben andere kennis en vaardigheden nodig, bijvoorbeeld op het gebied van IT en data. Tegelijkertijd zorgen vergrijzing en de krappe arbeidsmarkt ervoor dat logistieke bedrijven moeite hebben om gekwalificeerd personeel te vinden én langdurig aan zich te binden. De stijgende verzuimcijfers zijn daarnaast een groeiend probleem. Reden dus voor deze sector om eens kritisch te kijken naar een toekomstbestendig personeelsbeleid.

Personeelsbeleid als ondersteuning voor de organisatiedoelstellingen

Een strategisch personeelsbeleid ondersteunt de doelstellingen van de organisatie. Bijvoorbeeld: groei is een doelstelling van een organisatie. Maar deze organisatie heeft tegelijkertijd te maken met vergrijzing en/of een hoog verzuim. Het is dan zaak om de HR-activiteiten beter te laten aansluiten op de doelstellingen. Er moet in dit voorbeeld meer gestuurd worden op duurzame inzetbaarheid en employer branding.

Een strategisch personeelsbeleid wordt aangevuld door strategische personeelsplanning: zit de juiste man/vrouw op de juiste plek? Door dit met regelmaat opnieuw te beoordelen kan tijdig gestuurd worden op het behoud van de kwantiteit en kwaliteit van het personeel. Daarom is inzicht nodig in de huidige situatie en de ambities van de organisatie. Op die manier wordt ook inzichtelijk op welke afdelingen kennis ontbreekt en wie bijscholing of omscholing nodig heeft. Het is immers niet altijd nodig om kennis van buiten de organisatie naar binnen te halen. Want dat is een uitdaging vanwege de krappe arbeidsmarkt.

De juiste fit

Die krappe arbeidsmarkt zorgt ervoor dat het moeilijk is om goed en gekwalificeerd personeel aan te nemen. Daar komt bij dat een andere trend zichtbaar is: de wensen van de nieuwe generatie medewerkers veranderen. Waar vroeger het vaste contract met een goed pensioen belangrijk waren, zijn nu zaken als werk- en privébalans, flexibele werktijden en voorwaarden voor doorgroeimogelijkheden die bovenaan het wensenlijstje staan. Het is daarom goed als werkgever naar het arbeidsvoorwaardenpakket te kijken. Past dat nog bij de huidige tijd? En sluit het aan bij de behoeften van de medewerkers? Een medewerkertevredenheidsonderzoek kan inzicht geven in de (gewijzigde) wensen van medewerkers.

Met een arbeidsvoorwaardenpakket dat aansluit bij de huidige generatie is het makkelijker je als werkgever te onderscheiden op de arbeidsmarkt. Als dan een mogelijk interessante kandidaat zich aandient, is het prettig om de bevestiging te krijgen van een juiste fit tussen de organisatie en de kandidaat. Voor die bevestiging kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van onze (online) assessments.

Wat kunt u doen?

Ga na hoe de organisatie er bij voorkeur over vijf jaar uitziet. Wat wordt daar nu al voor gedaan en wat is nodig om daar te komen? Welk personeel heeft u daarvoor nodig? Wij helpen u graag met de inrichting van een toekomstbestendig personeelsbeleid, bijvoorbeeld door het maken van een teamscan, een schouw op uw verzuimdossiers of een review van uw arbeidsvoorwaardenpakket met concrete adviezen. Neem contact op met Marleen de Vos of Esther Koeman van Employment Advisory.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief