Skip to content
Foto van wereldbol

Implementatie wetgeving grensoverschrijdende fusies en splitsingen

Gepubliceerd op: 31 januari 2023
Type publicatie Kennisartikel
Gerelateerde onderwerpen
Nederland heeft de einddatum voor de implementatie van de Richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen niet gehaald.

Per 31 januari 2023 zijn alle lidstaten verplicht de richtlijn met betrekking tot grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen van kapitaalvennootschappen (de “Mobiliteitsrichtlijn”) te hebben geïmplementeerd in hun nationale wetgeving. Dit is Nederland niet gelukt.

Momenteel bestaat er al regelgeving omtrent de grensoverschrijdende fusies. De Mobiliteitsrichtlijn wijzigt de procedures voor kapitaalvennootschappen (de B.V. en de N.V.) omtrent deze grensoverschrijdende fusies, door bijvoorbeeld een verplichting tot het opstellen en openbaar maken van een (gezamenlijk) fusievoorstel. Voor de grensoverschrijdende omzetting en splitsing bestaat er nog geen regelgevend kader. Dit is tot op heden enkel mogelijk op grond van rechtspraak van het Hof van Justitie (EU). De Mobiliteitsrichtlijn is een codificatie van deze rechtspraak en voert regels in voor deze grensoverschrijdende omzettingen en splitsingen. Daarbij gaat het met name om het proces en de waarborgen voor aandeelhouders, schuldeisers en werknemers. Een voorbeeld van zo’n waarborg is de mogelijkheid om tegen een omzettingsvoorstel in verzet te komen bij de rechtbank. Bovendien wordt meer zekerheid gewaarborgd, doordat de pre-attest van notarissen wordt uitgebreid met een fraudetoets.

Implementatie is nog ver weg

Hoewel deze richtlijn per 31 januari 2023 geïmplementeerd had moeten zijn in nationale wetgeving zit Nederland nog in de voorbereidingsfase. Er ligt een wetsvoorstel, maar de daadwerkelijke implementatie is nog ver weg. Bovendien is er een belangrijke rol weggelegd voor de Kamer van Koophandel, zodat de benodigde documentatie digitaal kan worden ingediend en gecommuniceerd via de registers. Om dit mogelijk te maken moet de Kamer van Koophandel haar bestaand digitaal systeem aanpassen. Nu Nederland de Mobiliteitsrichtlijn niet op tijd implementeerde, kunt u als ondernemer onder voorwaarden rechtstreekse werking jegens de staat ontlenen aan de Mobiliteitsrichtlijn.

Mocht u vragen hebben over dit onderwerp of wat dit voor u of uw organisatie betekent, neem dan contact met op met Legal Advisory.

Wet- en regelgeving op dit gebied kan onderhevig zijn aan verandering. Wij raden u aan om met uw Baker Tilly adviseur te overleggen over de impact hiervan.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief