Skip to content
Foto van man die paspoort stempelt

Leidt corona tot wijziging fiscale woon- of vestigingsplaats?

Gepubliceerd op: 28 december 2021
Type publicatie Kennisartikel
De coronacrisis heeft de bewegingsvrijheid van mensen wereldwijd enorm beperkt. Reizen naar het buitenland en vanuit een bestemming terugkeren naar een woonland was en is niet altijd mogelijk. Dit kan gevolgen hebben voor de fiscale woon- en vestigingsplaats. Echter, de soep wordt niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend. Waarom? We leggen het graag aan u uit!

Impact op natuurlijke personen

Waar iemand woont wordt volgens de Nederlandse wet ‘naar de omstandigheden’ beoordeeld. ‘Naar de omstandigheden’ is een breed begrip en leidt dan ook wel eens tot discussie met de Belastingdienst. In de praktijk betekent het dat de Belastingdienst kijkt of er sprake is van een duurzame band van persoonlijke aard met Nederland. Als u tijdelijk in het buitenland of juist in Nederland verblijft, dan zal dit normaal gesproken niet leiden tot een wijziging van de fiscale woonplaats. Zeker niet als dit nu wordt veroorzaakt door de coronacrisis.

Gevolgen bij wijziging fiscale woonplaats

Als de Belastingdienst toch concludeert dat uw fiscale woonplaats is gewijzigd, dan kan dit verregaande fiscale gevolgen hebben. Een fiscaal inwoner van Nederland is namelijk voor zijn of haar wereldinkomen belastingplichtig in Nederland. Iemand die niet in Nederland woont is ‘slechts’ belastingplichtig voor specifieke Nederlandse bronnen van inkomen.

Fiscaal inwoner in twee landen, kan dat?

Het kan voorkomen dat zowel Nederland als een ander land iemand als inwoner aanmerken. In dat geval wordt veelal door een belastingverdrag bepaald van welk land die persoon voor verdragsdoeleinden inwoner is. Zo wordt meestal dubbele belasting voorkomen.

Fiscale vestigingsplaats van vennootschappen

De coronacrisis heeft ook invloed op de fiscale vestigingsplaats van vennootschappen. Bij het bepalen van de vestigingsplaats van een vennootschap is het namelijk van belang waar de feitelijke leiding zich bevindt. Of anders gezegd: waar worden de belangrijkste beslissingen genomen? Omdat nu veel bestuursbesluiten in online (bestuurs)meetings worden genomen, is de vraag of dit zou kunnen leiden tot een wijziging van de fiscale vestigingsplaats. De vennootschap wordt immers niet meer feitelijk geleid in het vestigingsland, maar vanuit de woonplaats van de bestuurders, omdat zij thuis achter hun laptop (gezamenlijk) de besluiten nemen.

Gevolgen bij wijziging fiscale vestigingsplaats

Als een vennootschap emigreert kan dit aanzienlijke fiscale gevolgen hebben. Er moet dan worden afgerekend over de in de onderneming aanwezige stille reserves. Ook bij vennootschappen geldt dat er sprake kan zijn van een dubbele ‘woonplaats’ en ook hiervoor geldt, dat belastingverdragen meestal uitsluitsel over de woonplaats geven.

Uitgangspunt: coronacrisis geen effect op fiscale woon- of vestigingsplaats

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft een rapport gepubliceerd waarin zij ingaat op de gevolgen van de coronacrisis voor (onder andere) de fiscale woonplaats van natuurlijke personen en de vestigingsplaats van vennootschappen. In dit rapport komt zij tot de conclusie dat bijzondere en tijdelijke wijzigingen als gevolg van de coronacrisis geen effect zouden moeten hebben op de fiscale woon- of vestigingsplaats. Er moet naar de situatie over een langere periode worden gekeken.

In Nederland geen directe gevolgen

De staatssecretaris van Financiën en de Belastingdienst hebben bevestigd dat Nederland de OESO-analyse onderschrijft. Een tijdelijke wijziging in uw situatie als gevolg van de coronacrisis zou geen directe gevolgen moeten hebben voor de fiscale woon- en vestigingsplaats van u of uw vennootschap.

Bereid u goed voor!

Als de Belastingdienst alsnog stelt dat er sprake is van een fiscale immigratie of emigratie, dan kan dit aanzienlijke fiscale gevolgen hebben. Een discussie rondom de woon- of vestigingsplaats komt vaak aan op details. Het is daarom goed om potentiële risico’s tijdig te signaleren, zodat alles zo goed mogelijk kan worden vastgelegd.

Hulp nodig bij fiscale immigratie of emigratie?

Twijfelt u of een wijziging in uw situatie zou kunnen leiden tot een fiscale immigratie of emigratie en heeft u vragen over de gevolgen daarvan? Neem dan contact op met onze fiscale adviseurs.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief