Skip to content
Foto van zakenmensen

Let op: doorstartende werkgever (uit faillissement) neemt ook dienstjaren personeel over

Gepubliceerd op: 06 december 2016
Type publicatie Kennisartikel
Gerelateerde onderwerpen
Het begrip ‘opvolgend werkgeverschap’ is niets nieuws in het arbeidsrecht. Dit betreft -kort gezegd- werkgevers die “ten aanzien van de verrichte arbeid redelijkerwijze geacht moeten worden elkaars opvolger te zijn”. Dit is van belang als het bijvoorbeeld gaat om de ketenregeling, maar ook als het gaat om het aantal dienstjaren en dientengevolge (de hoogte van) de transitievergoeding in een ontslagsituatie.

Tot voor kort was het nog onduidelijk of een doorstartende werkgever na faillissement, die (eveneens) personeel uit de failliete boedel heeft meegenomen, ook als ‘opvolgend werkgever’ zou worden gekenmerkt. De rechtbank Gelderland heeft onlangs geoordeeld dat dit inderdaad het geval is.

Casus

Een werkgever nam een deel van de activiteiten van een failliete onderneming over, evenals de helft van het personeel. Toen na circa anderhalf jaar bleek dat de doorstartende werkgever de zaak niet (voldoende) rendabel kreeg en hij dientengevolge afscheid moest nemen van het personeel, was de werkgever van mening dat er geen transitievergoedingen verschuldigd waren. De werknemers waren immers nog geen twee jaar bij hem in dienst. Daarnaast is de transitievergoeding niet verschuldigd bij een faillissement.

De werknemers waren het daar echter niet mee eens en beriepen zich op het feit dat de doorstartende werkgever als opvolgend werkgever moest worden aangemerkt. Hun dienstjaren, die zij bij de gefailleerde werkgever hadden opgebouwd, zouden zijn mee overgegaan naar de doorstartende werkgever. De gefailleerde werkgever heeft inderdaad geen transitievergoeding behoeven te betalen. Maar, als de doorstartende werkgever -als opvolgend werkgever- vervolgens tot ontslag overgaat, is hij wel een transitievergoeding verschuldigd.

Rechtbank

De werknemers zijn door de rechtbank in het gelijk gesteld. Volgens de rechtbank heeft de wetgever niet de intentie gehad om een ‘knip’ in het opvolgend werkgeverschap aan te brengen in het geval van faillissement. Hetgeen betekent dat alle dienstjaren die de werknemers bij de gefailleerde werkgever hebben opgebouwd, meegerekend moeten worden bij de berekening van (de hoogte van) de transitievergoedingen bij de doorstartende werkgever.

Conclusie

In deze casus kreeg de doorstartende werkgever -uiteindelijk- nog een flinke rekening gepresenteerd door de veroordeling tot betaling van transitievergoedingen. Het is dus verstandig als werkgevers -voordat er werknemers uit een failliete boedel worden overgenomen- zich goed laten informeren over de eventuele (toekomstige) risico’s.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met een van onze medewerkers van Empolyment Advisory.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief