Skip to content
Foto van overleg

Loonkostenvoordeel: besparing op uw personeelskosten

Gepubliceerd op: 13 februari 2018
Type publicatie Kennisartikel
Gerelateerde onderwerpen
Met ingang van 1 januari 2018 worden de huidige premiekortingen vervangen door het Loonkostenvoordeel (LKV). Het Loonkostenvoordeel is een jaarlijkse tegemoetkoming die u kunt aanvragen indien u oudere werknemers en/of werknemers met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst neemt of houdt. Het Loonkostenvoordeel kan oplopen tot € 6.000 per werknemer per jaar. Wij kunnen u ondersteunen bij de aanvraag.

Het Loonkostenvoordeel vervangt de huidige premiekortingen voor oudere en arbeidsgehandicapte werknemers. De daarmee samenhangende premiekorting voor jongere werknemers wordt vervangen door het jeugd Lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV). Het Loonkostenvoordeel is onderdeel van de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl), net als het Lage-inkomensvoordeel. 

Doelgroepen

U ontvangt het Loonkostenvoordeel voor de volgende doelgroepen en met een maximum van:

  • Oudere werknemers (56 jaar en ouder). Per werknemer ontvangt u maximaal € 3,05 per verloond uur en maximaal € 6.000 per jaar.

  • Arbeidsbeperkte werknemers die nieuw in dienst komen
    Per werknemer ontvangt u maximaal € 3,05 per verloond uur en maximaal € 6.000 per jaar.

  • Arbeidsbeperkte werknemers die worden herplaatst
    Per werknemer ontvangt u maximaal € 3,05 per verloond uur en maximaal € 6.000 per jaar.

  • Werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden
    Per werknemer ontvangt u maximaal € 1,01 per verloond uur en maximaal € 2.000 per jaar.

Verloonde uren

De verloonde uren zijn de uren die in het contract van de werknemer staan. Daarnaast vallen ook betaald meerwerk en overwerk onder verloonde uren. Het is van belang om de verloonde uren goed in de loonaangifte in te vullen, omdat het UWV het Loonkostenvoordeel baseert op deze uren. 

Aanvraag

U heeft een kopie van een zogenaamde doelgroepverklaring LKV van uw werknemer nodig om het Loonkostenvoordeel te kunnen ontvangen. Uw werknemer dient deze doelgroepverklaring binnen 3 maanden nadat hij bij u in dienst is gegaan aan te vragen. Na die drie maanden heeft uw werknemer geen recht meer op de doelgroepverklaring, waardoor het Loonkostenvoordeel niet meer van toepassing kan zijn.

Zodra u een kopie van de doelgroepverklaring LKV heeft ontvangen kunt u in de loonaangifte de indicatie voor de premiekortingen LKV op ‘ja’ zetten. Indien van toepassing ontvangt u het Loonkostenvoordeel over 2018 vervolgens in 2019.

Overgangsregeling

Voor de premiekorting oudere werknemers en de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers komt een overgangsregeling. Maakte u voor 2018 al gebruik van de premiekorting oudere of arbeidsgehandicapte werknemers? Dan heeft u vanaf 1 januari 2018 mogelijk recht op het Loonkostenvoordeel.

Heeft u vragen over het Loonkostenvoordeel of zoekt u ondersteuning bij de aanvraag? Neem dan contact op met een van onze specialisten loonheffingen of salarisadviseurs bij Baker Tilly.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief