Skip to content
Foto van containers

Minder controle aan de grens met een AEO vergunning

Gepubliceerd op: 29 maart 2019
Type publicatie Kennisartikel
Gerelateerde onderwerpen
Bij de meeste bedrijven is de AEO vergunning bekend. De interesse en het aantal bedrijven dat in bezit is van een AEO vergunning zijn flink gegroeid. De voordelen die de vergunning biedt, zijn terug te zien in de praktijk. In dit nieuwsbericht wordt ingegaan op het voordeel dat minder fysieke controles worden uitgevoerd door de Douane.

Minder fysieke controles

De Douane controleert de binnenkomende en uitgaande goederenstromen in Nederland. Op alle douaneaangiften die de Douane ontvangt, wordt naast een steekproefcontrole ook een risicogerichte controle uitgevoerd. De Douane kan van dergelijke administratieve controles ook overgaan tot fysieke controles. Een fysieke controle kan bestaan uit verschillende vormen, zoals een goederenonderzoek aan de hand van de aangeboden informatie of een onderzoek waarbij een monster wordt afgenomen van de goederen en onderzocht wordt in het laboratorium. Al deze fysieke controlevormen zijn noodzakelijk, maar kosten geld en met name tijd. Een bedrijf dat in bezit is van de AEO vergunning zal aan minder fysieke controles worden onderworpen.

Is het voordeel merkbaar?

De Douane verricht 50% minder fysieke controles ten opzichte van het standaard aantal controles wanneer de AEO-C of gecombineerde vergunninghouder als aangever op de invoer- of uitvoeraangifte vermeld staat. Ook bij een Controle Na Invoer (CNI) of een administratieve controle houdt de Douane rekening met het bezit van een AEO vergunning. Voor de praktijk betekent dit een verlaging in de kosten die gemaakt worden bij een fysieke controle en dat de goederen sneller beschikbaar zijn. Daarnaast biedt de Douane de faciliteit om de AEO houder te laten bepalen waar de fysieke controle wordt uitgevoerd.

Voorbeeld

Uit China worden per jaar 500 containers met plastic borden vervoerd naar Nederland. De importeur en ook aangever van de goederen is niet in bezit van een AEO vergunning. De aangifte ten invoer wordt gedaan op het moment dat de goederen worden aangebracht bij de Douane. Op jaarbasis krijgt de importeur te maken met veertig fysieke controles op de plastic borden. De goederenstroom wordt vanuit de ogen van de importeur veertig keer vertraagd. Tevens maakt de importeur extra kosten, zoals personeel ter plaatse en handelingskosten door de rederij, voor het laten uitvoeren van de fysieke controle op de terminal. De importeur neemt actie en besluit om de gecombineerde AEO vergunning aan te vragen en deze wordt toegewezen door de Douane. De importeur heeft nu 50% vermindering op het aantal fysieke controles dus twintig keer op jaarbasis voor de plastic borden. Naast de aanzienlijke vermindering in het aantal fysieke controles, maakt de importeur ook gebruik van de voorafaangifte en ontvangt de importeur de kennisgeving fysieke controle voordat de goederen aan worden gebracht bij de Douane. De importeur heeft meer tijd om de fysieke controle op een zelf gekozen locatie uit te laten voeren. De importeur maakt gebruikt van het verleggen van de fysieke controle en vermijdt hiermee de handelingskosten van de rederij. Kortom de planning voor een fysieke controle is optimaal en de kosten zijn lager.

AEO internationaal

Inmiddels is het AEO voordeel ook internationaal van kracht, doordat het als een erkend veiligheidsprogramma wordt gezien. Bijvoorbeeld, de douaneautoriteiten van China en Nederland willen een betrouwbaar logistieke keten realiseren. Door gebruik te willen maken van deze logistieke keten, moet het bedrijf aan gestelde criteria voldoen net zoals een AEO bedrijf aan criteria moet voldoen. Wederzijdse erkenning van de veiligheidsprogramma’s is de eerste stap. Om de betrouwbare logistieke keten te realiseren, is een Pilot ‘Smart and Secure Trade Lanes (SSTL)’ opgezet. De SSTL Pilot is opgezet voor het AEO Programma om internationale handelaren een snellere douane vrijgave en een verbeterd logistiek proces te bieden. Kortom, een logistieke keten is gemaakt speciaal voor de ‘betrouwbare’ bedrijven. Het uitgangspunt van SSTL is dat het land van uitvoer de inspectie op de goederen kan uitvoeren en het land van invoer in beginsel geen controle instelt. Dit biedt een nieuwe aanpak voor zowel de Douane als het bedrijfsleven en werkt kostenbesparend.

Brexit

Ook al is de SSTL in een testfase; het voordeel dat de AEO vergunning biedt, is al te merken en meetbaar. De AEO vergunning kan tevens een goede voorbereiding zijn op de naderende Brexit. De verwachting is dat na de Brexit lange wachtrijen bij de grens ontstaan en dat het voordeel van minder fysieke controles een verlichting geeft. Denk aan de problemen voor de transporteurs die door lange wachttijden de extra (wacht)kosten door gaan belasten of bij het ontbreken van de juiste documentatie. AEO houders hebben een juiste beheersing van de bedrijfsprocessen en zijn op de hoogte van actuele zaken dus zullen voorbereid aan de grens staan.

Vragen?

Wilt u meer weten over de voordelen van een AEO vergunning, dan kunt u terecht bij Jayant Rakhan.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief