Skip to content
Foto van vrouw die op whiteboard schrijft

Ministerie van Financiën treft nieuwe btw-maatregelen ten gevolge van corona

Gepubliceerd op: 16 april 2020
Type publicatie Kennisartikel
Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft op 14 april 2020 in een kamerbrief aan de Tweede Kamer aanvullende tijdelijke maatregelen aangekondigd die binnenkort zullen worden vastgelegd in het Beleidsbesluit fiscale maatregelen coronavirus.

De (tijdelijke) btw-maatregelen betreffen:
1. Versoepelde btw-gevolgen bij uitlenen van zorgpersoneel;
2. Versoepelde btw-gevolgen bij het gratis verstrekken van medische hulpmiddelen; en
3. Verlaagd btw-tarief bij online aanbieden van sportlessen.

1. Versoepelde btw-gevolgen bij uitlenen van zorgpersoneel

De eerste tijdelijke maatregel ziet op het uitlenen van zorgpersoneel. Het uitlenen van zorgpersoneel is in beginsel btw-belast. Slechts onder stringente voorwaarden kan de uitlening btw-vrijgesteld zijn (Besluit nr. 2018-22809). Eén van die voorwaarden is dat de uitlener voor zijn primaire activiteiten de btw-zorgvrijstelling toepast. De staatssecretaris heeft ten gevolge van het feit dat tijdens de coronacrisis in toenemende mate zorgpersoneel wordt in- en uitgeleend, daar een versoepeling op aangebracht. De staatssecretaris keurt namelijk, met terugwerkende kracht vanaf 16 maart 2020 tot 16 juni 2020, goed dat btw-heffing op het uitlenen van zorgpersoneel achterwege blijft, ongeacht wie de uitlener is. Dit betekent dat naast btw-vrijgestelde zorginstellingen, ook detacherings- en uitzendbureaus onder bepaalde voorwaarden zonder heffing van btw zorgpersoneel kunnen uitlenen tijdens de coronacrisis.

De voorwaarden zijn als volgt:
1. De inlener moet een zorginstelling of zorginrichting zijn die de btw-vrijstelling toepast;
2. De uitlener dient op de factuur te vermelden dat gebruik wordt gemaakt van deze goedkeuring en de gegevens die betrekking hebben op de toepassing van de goedkeuring in de administratie vast te leggen;
3. De uitlener mag alleen de brutoloonkosten in rekening brengen aan de inlener, eventueel verhoogd met een administratieve kostenvergoeding van maximaal 5%;
4. Er mag met de uitleen geen winst worden beoogd of gemaakt.

De staatssecretaris heeft bovendien goedgekeurd dat deze tijdelijke btw-maatregel geen invloed heeft op het btw-aftrekrecht van de uitlener. Dit is gunstig voor uitleners die normaal gesproken btw-belaste prestaties verrichten. Zij kunnen nu zorgpersoneel uitlenen zonder btw, maar mogen de inkoop-btw in aftrek blijven brengen.

2. Versoepelde btw-gevolgen bij het gratis verstrekken van medische hulpmiddelen

De volgende tijdelijke btw-maatregel ziet op het gratis verstrekken van medische hulpmiddelen aan zorginstellingen, zorginrichtingen en huisartsen. Deze maatregel is nodig, aangezien de btw-regelgeving het gratis / ‘om niet’ verstrekken van goederen onder omstandigheden namelijk gelijkstelt met een levering ‘onder bezwarende titel’ (een zogenoemde ‘fictieve’ levering). Bij een fictieve levering dient de leverancier btw over de (gratis) levering te berekenen, waarbij de btw in beginsel moet worden berekend over de aankoopprijs van de goederen. Zorginstellingen, zorginrichtingen en huisartsen kunnen de door de leverancier in rekening gebrachte btw niet in aftrek brengen, waardoor de btw voor hen kostprijsverhogend is.

De staatssecretaris keurt - met terugwerkende kracht vanaf 16 maart 2020 tot 16 juni 2020 - goed dat over de gratis verstrekking van medische hulpmiddelen aan zorginstellingen, zorginrichtingen en huisartsen géén btw door de leverancier betaald hoeft te worden. Daarnaast heeft de staatssecretaris ook voor deze tijdelijke btw-maatregel aangegeven dat de gratis verstrekkingen géén (nadelige) gevolgen hebben voor het btw-aftrekrecht van de betreffende leverancier. Dit houdt in dat de leverancier de btw op kosten in aftrek mag blijven brengen, zonder rekening te houden met de gratis verstrekkingen.

3. Verlaagd btw-tarief bij online aanbieden van sportlessen

De laatste btw-maatregel ziet op een tijdelijke goedkeuring - met terugwerkende kracht vanaf 16 maart 2020 tot het moment dat de verplichte sluiting wordt opgeheven - om het verlaagde btw-tarief toe te mogen passen op het aanbieden van online sportlessen.

In de huidige situatie waarin mensen zoveel mogelijk thuis blijven en sportscholen verplicht dicht zijn, worden door veel sportscholen (en dergelijke ondernemers) online sportlessen aangeboden. Echter, voor het aanbieden van de online sportlessen geldt normaal gesproken het algemene btw-tarief. De staatssecretaris heeft ten gevolge van de coronavirus tot het moment dat de verplichte sluiting wordt opgeheven, goedgekeurd dat het verlaagde btw-tarief ook geldt voor de situatie dat sportlessen online worden aangeboden.

Mocht u naar aanleiding van deze tijdelijke btw-maatregelen nog vragen hebben? Neem dan contact met ons op.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief