Skip to content
Foto van man met rekenmachine

Mogelijke wijziging vennootschapsbelasting: winsten eerder hoger belast

Gepubliceerd op: 09 juni 2022
Type publicatie Kennisartikel
De vennootschapsbelasting kent twee progressieve schijven, met elk een eigen belastingtarief. Eerdere wijzigingen hadden vooral betrekking op lastenverlichting (minder belasting). Het kabinet heeft onlangs een wijziging voorgesteld waardoor winsten eerder in de hogere tariefschijf vallen, en bedrijven daarom eerder meer belasting moeten betalen.

Winsten tot € 395.000 worden in 2022 belast tegen een vennootschapsbelastingtarief van 15%. Over het meerdere is 25,8% belasting verschuldigd. In 2021 was deze tariefschijf lager (€ 245.000), waardoor winsten eerder onder het hogere tarief belastbaar waren. De verhoging van de grens voor het lage tarief was bedoeld als een tegemoetkoming voor het mkb om werkgelegenheidsgroei en innovatie binnen deze sector te stimuleren. In 2022 worden bedrijven minder zwaar belast dan in 2021.

Voorgestelde wijziging per 1 januari 2023

In de Voorjaarsnota 2022 heeft het kabinet voorgesteld om de grens voor het lage tarief per 1 januari 2023 te verlagen naar € 200.000. Het vennootschapsbelastingtarief blijft daarbij naar verwachting ongewijzigd. Tot € 200.000 aan winst geldt een belastingtarief van 15%; over het meerdere is dan 25,8% belasting verschuldigd.

Deze maatregel is aangekondigd ter dekking van het begrotingsgat dat is ontstaan door het Box-3 arrest van de Hoge Raad. De opbrengst van de verlaging tariefgrens is ingeschat op € 1,3 miljard per jaar.

Let op: de voorgestelde wijziging is slechts een vooraankondiging. Het bijbehorende wetsvoorstel wordt op Prinsjesdag gepubliceerd, en kan nog gewijzigd worden aan de hand van het parlementair debat in het najaar.

Gevolgen van de plannen

Als het voorstel in deze vorm wordt ingevoerd, vallen winstgevende bedrijven hierdoor eerder onder het hoge vennootschapsbelastingtarief van 25,8%. In sommige gevallen is hierdoor ruim € 21.000 meer vennootschapsbelasting verschuldigd dan onder de huidige schijven.

Als gevolg van deze beleidswijziging kan het verstandig zijn om bepaalde eerdere afwegingen te heroverwegen. Zo heeft de wijziging wellicht invloed op uw keus om een onderneming in een fiscale eenheid te voegen (of juist te ontvoegen), of op de afweging om een vennootschap onder firma om te zetten in een besloten vennootschap. Ook voor uw toekomstige kasstromen kan de wijziging relevant zijn. Wij bespreken graag met u hoe wij de mogelijke gevolgen hiervan voor u inzichtelijk kunnen maken.

Opvolging

De wijziging is nog niet definitief. Desalniettemin is het verstandig om in kaart te brengen of er op korte termijn reden voor u is om actie te ondernemen.

Wij volgen de ontwikkelingen op de voet. Heeft u vragen over de voorgestelde wijziging? Onze adviseurs bespreken graag hoe wij u van dienst kunnen zijn.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief