Skip to content
Foto van twee vrouwen

Preventieve schuldhulpverlening vrijgesteld van btw

Gepubliceerd op: 01 februari 2019
Type publicatie Kennisartikel
Sociaal maatschappelijke instellingen die werkzaam zijn op het gebied van schuldhulpverlening, met uitzondering van bewindvoering in het kader van de wettelijke schuldsaneringsregeling, zijn ten aanzien van hun prestaties btw-vrijgesteld op grond van de sociaal culturele btw-vrijstelling.

Het begrip schuldhulpverlening

Recent is er door een rechtbank uitspraak gedaan in een zaak waar een advieskantoor werkzaamheden heeft verricht die bestonden uit budgetbeheer, budgetbegeleiding en budgetadvisering. De afnemers van deze diensten bestonden voornamelijk uit personen met een zodanige verstandelijke beperking, dat zij niet in staat waren zelfstandig hun eigen financiën te beheren. De door het advieskantoor verrichtte diensten waren daardoor voornamelijk van preventieve aard. Het advieskantoor stelde dat deze preventieve werkzaamheden vrijgesteld zijn voor btw-doeleinden met een beroep op de sociaal culturele btw-vrijstelling. De Belastingdienst was het hiermee oneens.

Uitspraak rechtbank

Volgens de rechtbank is het begrip schuldhulpverlening niet nader gedefinieerd in de fiscale wet- of regelgeving. Maar uit de wetsgeschiedenis kan worden afgeleid dat onder schuldhulpverlening verschillende werkzaamheden kunnen vallen, zoals budgetbegeleiding, budgetadvisering, budgetbeheer, schuldregelingen in het kader van het minnelijk traject en de afgifte van verklaringen in de zin van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Hieronder valt ook het bieden van hulp bij het oplossen van problematische schuldsituaties, het voorkomen dat een problematische schuldsituatie ontstaat en het vinden van financiële oplossingen bij problematische schuldsituaties. De rechtbank komt in dit kader tot de conclusie dat de schuldpreventie tevens vrijgesteld kan zijn op grond van de sociaal culturele btw-vrijstelling.

In casu was sprake van diensten die werden verleend aan cliënten die niet in staat zijn hun eigen financiële huishouding te voeren, waardoor de diensten van preventieve aard verleend door het advieskantoor volgens de rechtbank volledig vrijgesteld zijn van btw.

Meer weten?

Uit deze uitspraak volgt dat werkzaamheden op het gebied van schuldpreventie btw-vrijgesteld kunnen zijn. Wij adviseren u om na te gaan in hoeverre uw (zorg)organisatie omgaat met de btw-behandeling van schuldhulpverlening. Wij kunnen desgewenst beoordelen of btw-optimalisatie voor u mogelijk is.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief