Skip to content
Foto van snelweg

Regeling btw-afstandsverkopen bij sluiting vervoerscontract door klant

Gepubliceerd op: 22 juni 2020
Type publicatie Kennisartikel
In deze tijd is e-commerce big business. Voor btw-doeleinden worden op grond van de zogenoemde afstandsverkopenregeling op afstand geleverde goederen (e-commerceleveringen) belast met btw. Dit gebeurt in de lidstaat waar het vervoer van de goederen eindigt, indien deze goederen ‘door of voor rekening van de leverancier’ zijn verzonden of vervoerd. Zeer recent heeft het Hof van Justitie EU arrest gewezen in de zaak KrakVet Marek Batko (nr. C-276/18) betreffende btw en e-commerce, waarbij de vraag centraal staat of de afstandsverkopenregeling ook van toepassing is wanneer het vervoer van de producten contractueel geregeld wordt door de afnemer.

In dit nieuwsbericht gaan wij in op deze uitspraak en het belang daarvan voor de praktijk.

Feiten

KrakVet, gevestigd in Polen, verkoopt dierenproducten via het internet aan particulieren in onder andere Hongarije. KrakVet heeft geen bedrijfslocatie in Hongarije en de goederen worden vanuit Polen aan de particulieren in Hongarije geleverd. Via de website van KrakVet kunnen klanten ervoor kiezen om gebruik te maken van de vervoersdiensten van het Poolse transportbedrijf KBGT. KrakVet werkt regelmatig samen met KBGT en beveelt KBGT aan. KrakVet is echter geen partij in de vervoersovereenkomsten tussen KBGT en de klanten. KBGT regelt vervolgens het vervoer van de goederen van Polen naar Hongarije.

De Poolse Belastingdienst stelt zich op het standpunt dat de regeling in het geval van KrakVet niet geldt en KrakVet Poolse btw is verschuldigd. De Hongaarse Belastingdienst is echter van mening dat de regeling wél van toepassing is en KrakVet derhalve Hongaarse btw (i.e. bestemmingsland) is verschuldigd. De Hongaarse rechter heeft prejudiciële vragen gesteld aan de Europese rechter.

Uitspraak Hof van Justitie EU

In een eerder stadium heeft Advocaat-Generaal Sharpston geconcludeerd dat de afstandsverkopenregeling alleen van toepassing is wanneer de goederen door of voor rekening van de leverancier worden verzonden of vervoerd. Dit betekent dat de leverancier direct betrokken moet zijn bij de verzending of het vervoer van de goederen.

Het Hof van Justitie EU merkt op dat de economische en commerciële realiteit een fundamenteel criterium vormt binnen het gemeenschappelijke btw-stelsel. Wil er sprake zijn van vervoer ‘door of voor rekening van de leverancier’, dan moet die leverancier een bepalende rol spelen bij het in gang zetten van dat vervoer, alsmede bij de organisatie van de essentiële fasen daarvan. In dit verband is van belang of het vervoer kenmerkend is voor de handelspraktijk van de leverancier en wat de betalingsvoorwaarden inhouden. Daarnaast speelt een rol wie het vervoersrisico draagt en wie de keuzes maakt met betrekking tot de vervoerscondities. Het Hof geeft aan dat uit het enkele feit dat de klanten een contract hebben gesloten met een vervoerder die samenwerkt met de leverancier niet kan worden afgeleid dat de afstandsverkopenregeling van toepassing is.

Wijzigingen btw-regels voor e-commerce (2021)

In het kader van dit arrest merken we op dat de btw-regels voor e-commerce in 2021 ingrijpend zullen wijzigen. Oorspronkelijk was de datum van inwerkingtreding van de wijzigingen 1 januari 2021, maar door de coronacrisis zal waarschijnlijk uitstel plaatsvinden. Voor een bespreking van de nieuwe btw-regels verwijzen wij graag naar onze publicatie over dit onderwerp.

Met het oog op de uitspraak van de Europese rechter in de zaak KrakVet merken we op dat de nieuwe btw-regels ook een bepaling bevatten over het vervoer van goederen in het kader van afstandsverkopen. Het nog in te voeren artikel 5-bis van de Btw-Verordening (nr. 282/2011) somt een aantal situaties op waarin de goederen geacht worden te zijn vervoerd door of voor rekening van de leverancier. Eén van die situaties is wanneer de leverancier op welke manier ook de leveringsdiensten van een derde promoot of de afnemer en een derde met elkaar in contact brengt.

Gevolgen voor uw onderneming

De uitspraak van de Europese rechter in KrakVet onderstreept het belang van de juiste btw-behandeling van grensoverschrijdende e-commercetransacties. Het is cruciaal om zuiver vast te stellen of de goederen worden vervoerd door of voor rekening van de leverancier. Een onjuiste toepassing van de afstandsverkopenregeling kan leiden tot naheffingsaanslagen en boetes in meerdere lidstaten. Daarnaast zullen de nieuwe btw-regels ingrijpende gevolgen hebben voor de btw-behandeling van grensoverschrijdende afstandsverkopen. Het is raadzaam om reeds nu voorbereidende maatregelen te treffen. Hiermee kan een soepele overgang worden gewaarborgd.

Heeft u vragen, of wilt u advies over uw buitenlandse activiteiten? Neem dan vrijblijvend contact op met Stevie Mols (06 11 14 24 51) of Jayant Rakhan (06 12 02 41 49) van ons VAT & Customs Advisory team.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief