Skip to content
Foto van vrouw met helm op

SLIMmer leren, ontwikkelen en werken in de transportsector? Benut de subsidiemogelijkheden!

Gepubliceerd op: 22 februari 2023
Type publicatie Kennisartikel
Gerelateerde onderwerpen
Volgens het CBS zetten personeelstekorten een rem op de ontwikkeling en groei in de transport- en logistieksector. Deze sectoren hebben te maken met een dalende netto-instroom. Naast vergrijzing en een grotere uitstroom richting pensioen is er ook sprake van ontgroening. Het aantal chauffeurs onder de 35 jaar neemt namelijk steeds verder af.

SLIM-subsidie

Het is dus belangrijk om in te zetten op het binden en boeien van uw medewerkers. Wist u dat u hier financiële ondersteuning voor kunt krijgen via de “Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in MKB-ondernemingen”? In 2023 kunt u deze SLIM-subsidie in twee tijdvakken aanvragen, namelijk van 1 maart tot en met 31 maart en van 1 september tot en met 29 september.

Mogelijkheden SLIM-subsidie

Ondernemers kunnen de SLIM-subsidie aanvragen voor de volgende vier activiteiten:

  1. Doorlichten van de onderneming, met als resultaat een toekomstgericht opleidings- of ontwikkelplan;

  2. Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor medewerkers. Let op: loopbaan- en ontwikkeladviestrajecten komen alleen voor subsidie in aanmerking als de loopbaanadviseur gesprekken met de deelnemer voert met een tijdsbeslag van minimaal vier uur;

  3. Ondersteuning bij het ontwikkelen en implementeren van methoden die medewerkers aanmoedigen in hun ontwikkeling;

  4. Praktijkleerplaatsen aanbieden voor (delen van) een beroepsopleiding in de derde leerweg.

Bovenstaande initiatieven leveren uw onderneming meerdere voordelen op.

Profilering en werkgeversimago versterken

Investeren in loopbaanadviezen voor uw medewerkers zorgt meteen voor een beter beeld van hun wensen, ambities en loopbaanmogelijkheden. Daarnaast maakt gestructureerd bouwen aan persoonlijke en professionele ontwikkeling uw onderneming tot een aantrekkelijke werkgever. Zo bouwt u aan een onderscheidende profilering en een voorkeurspositie bij zowel uw huidige als potentiële medewerkers.

Organisatie verbeteren en ontwikkelen

De regeling biedt ruimte voor initiatieven gericht op methoden die werknemers aanmoedigen in hun ontwikkeling. Denk hierbij aan het ontwerpen van een systeem van voortgangsgesprekken met uw medewerkers. Of aan het opstarten van interne projecten die zich richten op het verbeteren van uw bedrijfsvoering. Zowel de kosten van externe adviseurs als de interne loonkosten voor de uitvoering van dergelijke projecten zijn subsidiabel. Het is dus belangrijk om goed te bekijken waarvoor u de SLIM-subsidie kunt aanvragen.

Voorwaarden SLIM-subsidie

MKB-werkgevers kunnen maximaal € 25.000 subsidie ontvangen voor een SLIM-project. De subsidie wordt verleend op basis van cofinanciering. De subsidie bedraagt 60% van de subsidiabele kosten voor middelgrote bedrijven en 80% voor een kleinbedrijf. De aanvragen worden beoordeeld op basis van de volledigheid, kwaliteitseisen en het beschikbare budget. Bij overtekening van het beschikbare budget voor het betreffende tijdvak vindt er een loting plaats.

Verder moet de aanvraag voldoen aan voorwaarden zoals:

  • De aanvrager is een mkb-onderneming met minder dan 250 fte, een maximale jaaromzet van € 50 miljoen of een jaarlijks balanstotaal van maximaal € 43 miljoen;

  • Het moet gaan om tenminste € 5.000 aan subsidiabele kosten. Deze ondergrens geldt niet indien de subsidieaanvraag alleen bestaat uit een praktijkleerplaats voor een beroepsopleiding in de derde leerweg;

  • Het initiatief heeft een looptijd van maximaal 12 maanden.

Rekenvoorbeeld

Wilt u investeren in de ontwikkeling van uw medewerkers en uw onderneming? Maar heeft u hier beperkte financiële middelen voor? De SLIM-subsidie kan u hierin financieel ondersteunen. In de onderstaande tabel laten wij zien hoe dit werkt.

Voorbeeld 1 kleinbedrijf Voorbeeld 2 middenbedrijf
Totale projectkosten
€ 31.250
€ 41.667
SLIM-subsidie %
80%
60%
Gesubsidieerd
€ 25.000
€ 25.000
Eigen investering
€ 6.250
€ 16.667

Advies, ondersteuning en uitvoering

Wij kijken graag met u mee of uw vraagstuk in aanmerking komt voor de SLIM-subsidie. Ziet u op tegen de administratieve afhandeling? Of zoekt u ondersteuning in het implementeren en uitvoeren van uw plannen? Sinds de introductie van de regeling in 2020 ontzorgen onze subsidiespecialisten, bedrijfsadviseurs, HR- en IT consultants MKB-bedrijven op het gebied van projectplannen en SLIM-aanvragen. Wij voeren regelmatig gesubsidieerde verbetertrajecten uit die gericht zijn op de ontwikkeling van uw organisatie en medewerkers. Hierbij ligt onze focus op het creëren van draagvlak en het meenemen van uw medewerkers in de verandering.

Mocht u advies willen inwinnen met betrekking tot de SLIM-subsidie? Neem dan contact met ons op.

Wet- en regelgeving op dit gebied kan onderhevig zijn aan verandering. Wij raden u aan om met uw Baker Tilly adviseur te overleggen over de impact hiervan.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief