Skip to content
Gepubliceerd op: 08 mei 2019
Type publicatie Kennisartikel
Gerelateerde onderwerpen
De vergrijzing vergroot in Nederland de zorgvraag. Tegelijkertijd wordt het aanbod van jonge mensen dat zorg kan leveren kleiner en verlaten veel mensen de zorg, omdat ze teleurgesteld zijn in hun huidige werkgever. Deze teleurstelling wordt bijvoorbeeld veroorzaakt doordat zaken niet goed geregeld zijn, een te hoge werkdruk, geen prettige werksfeer of gebrek aan loopbaanperspectief en ontwikkelmogelijkheden. Behoud van personeel wordt in de zorg dan ook een steeds grotere uitdaging.

Codewoord voor personeelsbehoud: aandacht

Het antwoord op die uitdaging is te vinden in aandacht voor uw medewerkers. Aandacht voor de beleving van uw medewerkers en voor knelpunten. Wij geven drie tips waarmee u de aandacht voor de medewerkers binnen uw organisatie kunt vergroten. Die aandacht helpt om de afstand tussen u en uw medewerkers te verkleinen en levert een belangrijke bijdrage aan de tevredenheid binnen uw organisatie.

Tip 1. Ga écht met uw medewerkers in gesprek

Bij veel werkgevers schiet het jaarlijks (verplichte) functioneringsgesprek er bij in. Werkgevers die wel tijd maken voor functioneringsgesprekken, doorlopen in de praktijk vaak een ‘vink’-lijstje, waarna de medewerker vervolgens weer aan de slag kan. Vrijwel nooit staan het functioneren, de ontwikkeling of de wensen van de medewerker centraal. Het creëren van een moment om dit te bespreken, is de eerste stap. Stap twee is ervoor zorgen, dat er daadwerkelijk gesproken wordt over zaken die er voor de medewerker toe doen. Hoe? Stel vragen. Over de beleving van de medewerker, over voldoening die uit het werk wordt gehaald, over de samenwerking en over toekomst- en loopbaanperspectieven van de medewerker. Luister hiernaar en probeer mee te denken met de medewerker hoe dit bereikt kan worden.

Tip 2. Bied perspectief

Ontevredenheid over zaken als werksfeer, werkdruk en werktijden is bij ruim een kwart van de medewerkers in de zorg de belangrijkste reden om op zoek te gaan naar een baan buiten de zorg. Naast een vast contract geven medewerkers in de zorg aan veel waarde te hechten aan de mogelijkheid om parttime en/of flexibel te werken en behoefte te hebben aan mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling. Het bieden van perspectief begint dus met goede arbeidsvoorwaarden. Bekijk de arbeidsvoorwaarden die u biedt eens kritisch en onderzoek of die aansluiten bij de wensen van uw personeel. 

Tip 3. Bied ontwikkelmogelijkheden en waardering

Ontwikkelen is de kern van een organisatie. Toch ervaart een groot aantal medewerkers in de zorg te weinig ruimte voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Ook gebrek aan waardering is een veel genoemde redenen om een werkgever te verlaten. Investeringen in begeleiding en coaching van medewerkers, hen de mogelijkheid te bieden om training en cursussen te volgen en uw waardering voor hun inzet uit te spreken, levert u als werkgever meer gemotiveerde en tevreden medewerkers op.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief