Skip to content
Gepubliceerd op: 01 januari 2019
Type publicatie Kennisartikel
Gerelateerde onderwerpen
Met een aantrekkende economie en een groeiend aantal vacatures zien medewerkers nieuwe kansen op de arbeidsmarkt. Mooie uitdagingen lonken. Hoe weet u in deze situatie als werkgever uw medewerkers voldoende uit te dagen zodat zij met plezier en inzet bij u blijven werken. Hoe kunt u de spreekwoordelijke ‘achterdeur’ dicht houden? Of nog beter: hoe zorgt u dat uw medewerkers niet eens naar deze deur op zoek gaan?

Inhoud training

Tijdens deze training gaan we in op alle aspecten die van belang zijn om werknemers te binden en boeien. Van het vaststellen van een visie op de toekomst waarin uw medewerkers een centrale rol hebben tot aan het behandelen van motivatietheorieën. Wij leggen uit hoe die motivatietheorieën praktisch toegepast kunnen worden om medewerkers gemotiveerd te houden. Er is aandacht voor de verschillen tussen generaties op de werkvloer en wat hen motiveert.

Ontdek verborgen talent

Ook de toegevoegde waarde van motivatiegesprekken met medewerkers komt in de training terug. Aan de hand van deze gesprekken krijgt u namelijk inzicht in (nog verborgen) talenten, wensen en ambities van medewerkers. Wij laten zien hoe u hier gehoor en invulling aan geeft.

Talenten binden

In een speciaal onderdeel van de training besteden wij aandacht aan hoe u uw getalenteerde werknemers inzet én geboeid binnen uw organisatie houdt. Het monitoren van persoonlijke ambities en ontwikkeling van talent, het in (hun kracht) zetten van talenten, (en de meerwaarde van eigenaarschap) zijn thema’s die wij onder andere zullen behandelen.

Opzet training

Deze inhouse-training kent een praktische opzet. Ons doel is dat iedereen aan het eind van de training naar huis gaat met een eigen gemaakt plan van aanpak gericht op uw organisatie. Naast de theorie krijgt u dan ook praktische handvatten en feedback op uw huidige strategie omtrent het binden en boeien van uw personeel. Met deze nieuwe inzichten gaat u tijdens de training verbeteringen aanbrengen in uw strategie. Met een groepsgrootte van maximaal 10 deelnemers is er voldoende ruimte voor interactie en leren van elkaar.

Na deze training

  • Heeft u voor uzelf een actieplan opgesteld waarmee u actief met talentbehoud aan de slag kunt.

  • Bereikt u meer resultaten met uw team, door de focus op talent en sterke eigenschappen en (carrière) wensen van medewerkers.

  • Verkleint u de kans op verloop van uw personeel.

Doelgroep training

  • Ondernemers

  • Directies

  • Leidinggevenden

  • HR adviseurs

Meer informatie

Heeft u interesse om deze training binnen uw organisatie aan te bieden? Neem dan contact op met Esther Koeman. Zij maakt graag een offerte voor u.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief