Skip to content
Foto van klok

Uitstel meldingsplicht grensoverschrijdende constructies en publicatie Leidraad

Gepubliceerd op: 01 juli 2020
Type publicatie Kennisartikel
Op 26 juni 2020 heeft Staatssecretaris Vijlbrief een brief gestuurd aan de Tweede Kamer waarin hij aangeeft dat de meldingsplicht ten aanzien van grensoverschrijdende constructies wordt uitgesteld als gevolg van de coronacrisis. Meldingsplichtige constructies uit de periode 25 juni 2018 tot en met 30 juni 2020 dienen uiterlijk 28 februari 2021 te worden gemeld door de intermediair of relevante belastingplichtige. Voor verdere achtergrondinformatie met betrekking tot de richtlijn verwijzen wij naar ons eerdere nieuwsbericht.

Daarnaast is op 30 juni 2020 de aangekondigde Leidraad meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies gepubliceerd. Met deze leidraad wordt invulling gegeven aan de Nederlandse implementatie van de richtlijn.

Wanneer dienen meldingsplichtige constructies nu te worden gemeld?

Niet alleen de termijn ten aanzien van de periode 25 juni 2018 – 30 juni 2020 is uitgesteld. Ook de aanvang van de meldplicht waarbij een termijn van een maand geldt, is uitgesteld. Tot dusver zou deze in werking treden vanaf 1 juli, waardoor de meldingen over de maand juli uiterlijk op 1 augustus gedaan zouden moeten zijn. Meldingsplichtige constructies over de periode  1 juli 2020 -  31 december 2020, dienen door het uitstel uiterlijk te zijn gedaan op 31 januari 2021. De tijdlijn is door de Staatssecretaris als volgt gegeven:

Leidraad meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies

De Leidraad heeft als doel om de implementatiewetgeving rondom Mandatory Disclosure inhoudelijk te verduidelijken. Er worden, per wezenskenmerk, voorbeelden gegeven van constructies die gemeld moeten worden én van constructies die niet gemeld hoeven te worden. Naar ons oordeel wordt in de leidraad bevestigd dat de Nederlandse implementatie van de richtlijn met name gericht is op agressieve constructies. Ten slotte wordt in de Leidraad aangegeven dat constructies geanonimiseerd vooraf kunnen worden voorgelegd aan het Mandatory Disclosure rules- team van de Belastingdienst om hun mening te verkrijgen of wel of niet moet worden gemeld.

Risico’s

Baker Tilly heeft een intern beheerssysteem opgezet om de risico’s in kaart te brengen en aan een eventuele meldingsplicht te voldoen. Indien wij voornemens zijn een melding te maken, zal dit vooraf worden gecommuniceerd met de betreffende klanten. Indien u vragen heeft met betrekking tot Mandatory Disclosure, kunt u contact opnemen met een van de leden van het Baker Tilly MDD-Team via [email protected].

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief