Skip to content
Foto van voetballer

Verruiming btw-sportvrijstelling: compensatie gemeenten

Gepubliceerd op: 30 augustus 2018
Type publicatie Kennisartikel
Met ingang van 1 januari 2019 wijzigt de btw-sportvrijstelling. Door deze wijziging komen bepaalde sportprestaties, die momenteel btw-belast worden verricht, in de toekomst onder de btw-sportvrijstelling te vallen. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor gemeenten en sportorganisaties die het voornemen hebben te investeren in sportaccommodaties en sportattributen. Of deze investeringen in de afgelopen jaren hebben verricht. Dit btw-nadeel wil de minister voor Medische Zorg en Sport opvangen met compenserende regelingen voor gemeenten en amateursportorganisaties.

Gemeenten

Gemeenten kunnen voor bestedingen die worden gedaan in het kader van sport een uitkering aanvragen. Denk aan bestedingen voor het aanleggen van een kunstgrasveld of het beheer van een sportaccommodatie. De uitkering wordt alleen verstrekt indien voor de btw op kosten van de bestedingen géén recht op aftrek óf recht op compensatie bestaat.

Gemeenten dienen er eveneens voor te zorgen dat  er geen recht op aftrek van voorbelasting of recht op compensatie ontstaat. Dit moet gedurende tien jaren na afloop van de uitkeringsperiode voor de activiteiten waarvoor de uitkering is ontvangen. Voldoet een gemeente niet aan deze voorwaarde, dan kan dit leiden tot het intrekken van de vaststelling van de uitkering of wijziging van de vaststelling ten nadele van de gemeente van de uitkering.

Amateursportorganisaties

Amateursportorganisaties kunnen een subsidie aanvragen voor de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties of voor de aanschaf en onderhoud van sportmaterialen. Er zijn extra subsidiemogelijkheden opgenomen voor investeringen in energiebesparing en voor het toegankelijk maken van sportaccommodaties voor mensen met een beperking. De subsidie wordt niet verstrekt als een amateursportorganisatie gebruik kan maken van het recht op aftrek van voorbelasting.

Amateursportaccommodaties moeten er eveneens voor zorgen dat gedurende 10 jaren na afloop van de subsidieperiode de gesubsidieerde sportaccommodaties ter beschikking gesteld blijven voor de amateursport voor lokale gebruikers. Tevens zijn ze er verantwoordelijk voor dat er in deze periode géén recht op aftrek van btw of recht op compensatie ontstaat voor de gesubsidieerde activiteiten. Het niet voldoen aan deze voorwaarde heeft nadelige invloed op de subsidie.

Vrijstelling of toch btw-belast?

De compenserende regelingen voor gemeenten en amateursportverenigingen zijn minder flexibel en praktisch dan het gebruik van het btw-aftrekrecht. Het kan in dit kader gunstiger zijn voor gemeenten en sportorganisaties om de sportaccommodaties btw-belast te blijven exploiteren.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief