Skip to content

Voorkom als werkgever een financiële strop: check uw pensioenverplichtingen!

Gepubliceerd op: 05 maart 2024
Type publicatie Kennisartikel
Gerelateerde onderwerpen

Wist u dat het niet naleven van pensioenverplichtingen aanzienlijke financiële risico's met zich mee kan brengen? Daarom is het voor u als werkgever van essentieel belang om te controleren of uw activiteiten onder de werkingssfeer van een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds vallen. Het belang van deze check blijkt ook uit de uitspraak van 30 januari 2024 van het Hof in Den Haag inzake Booking.com.

Uitspraak Booking.com

Op 30 januari 2024 oordeelde het Hof Den Haag in overeenstemming met het eerder gewezen arrest van de Hoge Raad dat Booking.com in hoofzaak een (online) reisagent is en geen IT-bedrijf. Het Hof  bevestigde dat Booking.com verplicht was om deel te nemen aan een bedrijfstakpensioenfonds, wat resulteert in aanzienlijke financiële verplichtingen. Als gevolg hiervan is Booking.com verplicht om met terugwerkende kracht tot maar liefst 1 januari 1999deel te nemen aan de pensioenregeling van het bedrijfstakpensioenfonds PGB (de opvolger van het bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche).

Bedrijfstakpensioenfondsen

In Nederland spelen collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO's) en bedrijfstakpensioenfondsen een belangrijke arbeidsrechtelijke rol. Zij beogen bij te dragen aan een eerlijke en gelijkwaardige behandeling van werknemers binnen verschillende sectoren. De collectieve regelingen zorgen voor een zekere mate van standaardisatie en bescherming van arbeidsvoorwaarden, waardoor werknemers kunnen rekenen op een bepaald (minimum)niveau van inkomen en sociale zekerheid.

Nederland kent ongeveer 200 verschillende pensioenfondsen, waarvan er ruim 60 zogenaamde verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen zijn. Een bedrijfstakpensioenfonds is een pensioenfonds dat specifiek is opgericht voor werknemers binnen een bepaalde bedrijfstak of branche. Sommige van deze bedrijfstakpensioenfondsen zijn verplicht gesteld op grond van een verplichtstellingsbesluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Een verplichtstelling bevat meestal specifieke criteria en voorwaarden waaraan een bedrijf moet voldoen om onder de werkingssfeer van het betreffende bedrijfstakpensioenfonds te vallen. Deze criteria kunnen onder andere betrekking hebben op:

  • activiteiten van het bedrijf

  • aard van de werkzaamheden

  • omzet

  • loonsom

  • aantal arbeidsuren.

Financiële risico’s

Het is belangrijk om met regelmaat te controleren of uw bedrijf onder de reikwijdte van een verplichtstellingsbesluit valt. Wanneer achteraf blijkt dat uw bedrijf ten onrechte niet is aangesloten (geweest) bij een bedrijfstakpensioenfonds kunnen de financiële risico’s enorm zijn. Bedrijfstakpensioenfondsen kunnen o.a. achterstallige premies (tot twintig jaar terug!), schadevergoeding en rente vorderen.

Advies en vragen?

Heeft u vragen over de werkingssfeer of interpretatie van een cao of (verplicht gesteld) bedrijfstakpensioenfonds? Of wilt u dat wij voor uw organisatie een dergelijke check uitvoeren? Bel of mail dan gerust  met uw contactpersoon binnen Baker Tilly of neem contact op met één van de arbeidsrechtjuristen van Baker Tilly Employment Advisory.


Wet- en regelgeving op dit gebied kan onderhevig zijn aan verandering. Wij raden u aan om met uw Baker Tilly adviseur te overleggen over de impact hiervan.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief