Skip to content
Gepubliceerd op: 03 september 2021
Type publicatie Kennisartikel
De vraag is wat we dit jaar van Prinsjesdag mogen verwachten, nu we nog steeds te maken hebben met een demissionair kabinet. De kans is klein dat er grote belastingherzieningen worden geïntroduceerd. Om u een beeld te geven van wat u wel op Prinsjesdag kunt verwachten, hebben wij een overzicht gemaakt van de te verwachten maatregelen en wetsvoorstellen. De staatssecretaris van Financiën heeft in de zomer een lijst gepubliceerd met maatregelen, die naar verwachting onderdeel uitmaken van het Belastingplan 2022, dat op Prinsjesdag wordt aangeboden aan de Tweede Kamer.

Loonbelasting

Er is een voorstel aangekondigd voor verhoging van de vrije ruimte van de werkkostenregeling in verband met de coronasteunpakketten. Verder wordt er een gerichte vrijstelling loonbelasting voor vergoeding van thuiswerkkosten geïntroduceerd. Om innovatie te stimuleren ligt er een voorstel om het fiscaal aantrekkelijker te maken om aandelenoptierechten als loon te verstrekken en wordt voorgesteld om de aanvraagsystematiek WBSO te vereenvoudigen en de wetgeving rondom op te voeren kosten en uitgaven S&O te verduidelijken.

Vennootschapsbelasting

Het kabinet is voornemens de verrekening van binnenlandse voorheffingen te beperken tot de in een jaar verschuldigde vennootschapsbelasting. Daarnaast heeft het kabinet wetsvoorstellen aangekondigd om belastingontwijking via zogenoemde mismatches tegen te gaan. Het gaat om wijzigingen op het gebied van de toepassing van het zakelijkheidsbeginsel en een maatregel waarmee omgekeerde hybride lichamen belastingplichtig worden voor de vennootschapsbelasting.

Overdrachtsbelasting

Voor de overdrachtsbelasting gaat voorgesteld worden om rekening te houden met onvoorziene omstandigheden die zich voordoen vóór verkrijging, maar nadat de koop niet meer ontbonden kan worden (bij het hoofdverblijfcriterium). Daarnaast wordt de antimisbruikbepaling voor de woningwaardegrens van de startersvrijstelling in de overdrachtsbelasting geherformuleerd.

Inkomstenbelasting

Er zijn wijzigingen voorgesteld voor de eigenwoningregeling. Enerzijds gaat het om wijzigingen op het terrein van gezamenlijke aankoop en financiering van een eigen woning door fiscale partners. Anderzijds gaat het om wijzigingen bij overlijden van een van de partners. Verder ligt er een voorstel voor herstel van de technische omissies van de Wet aanpassing box 3.

Omzetbelasting

Voor de omzetbelasting worden er vooralsnog geen bijzonderheden verwacht. De vereenvoudiging van de e-commercewetgeving is reeds per 1 juli 2021 ingevoerd.

Overige maatregelen en uitstel

De lijst met aangekondigde maatregelen bevat ook voorstellen over toeslagen, douane en accijns, CO2- en energiebelasting en meer. Het wetsvoorstel over de kwalificatie van buitenlandse rechtsvormen, dat belastingontwijking en anonimisering van vermogen moet proberen te voorkomen, wordt uitgesteld en maakt geen onderdeel uit van het Belastingplan 2022.

Blijf op de hoogte!

Houd in de aanloop naar Prinsjesdag onze website in de gaten of meld u aan voor onze nieuwsbrief voor de actuele status van en nieuws over de wetsvoorstellen. Zoals u van ons gewend bent informeren we u na de publicatie van het Belastingplan uitgebreid over de inhoud van de plannen en wat dit betekent voor en/of uw onderneming.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief