Skip to content
Gepubliceerd op: 17 januari 2019
Type publicatie Klantverhalen
Gerelateerde onderwerpen

Utrecht groeit hard. De uitdagingen op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, bereikbaarheid en duurzaamheid zijn groot. Om die het hoofd te bieden, zijn reorganisaties doorgevoerd, waaronder die van het gilde Investeren & Exploiteren binnen de Ontwikkelorganisatie Ruimte. Daarmee lag er weliswaar een blauwdruk van de nieuwe afdeling, maar dat is pas het begin van het daadwerkelijke veranderingstraject. Met hulp van Arnold Joost van Baker Tilly is de vertaalslag naar de praktijk gemaakt. “De koers voor de toekomst is nu duidelijk”, vertelt Matthijs Schreurs, manager gilde Investeren & Exploiteren.

Foto van Arnold Joost

Duidelijke positionering

Joost analyseerde de situatie bij het gilde. Bijna vier maanden lang was hij twee tot drie dagen te vinden op het kantoor van de Gemeente Utrecht pal naast het Centraal Station. Joost werd tijdelijk onderdeel van het team, sprak met medewerkers en initieerde inspiratiesessies. Doel was om een nieuwe, duidelijke positionering te formuleren én hier de rollen, verantwoordelijkheden en taken van de organisatie op aan te laten sluiten. We gaan van een productiebedrijf -dat het grondbedrijf eerst was- naar een intern adviesbureau voor stedelijke transformatie. "We zijn dus niet meer een organisatie voor het maken en verkopen van bouwgrond, maar een proactief team van samenwerkende experts, die zich inzetten voor de ontwikkeling van de stad Utrecht", legt Joost uit. “Dat is nogal een ommezwaai”.

Expertise in het publieke domein

"Zo'n klus kan je alleen klaren als je weet hoe een gemeente werkt. Arnold heeft die expertise. Hij bezit overtuigingskracht op inhoud en brengt zijn ideeën op een inspirerende en - heel belangrijk - een respectvolle manier", benoemt Schreurs. Bijzonder waren de visualisaties waarmee Joost het team inspireerde en waarmee hij hielp om draagvlak te creëren voor de transformatie. "Het was niet een plan van het management, maar werd met én door het hele team goed doordacht en uitgewerkt", aldus Joost. "Het is echt een gezamenlijke toekomstvisie. Dat is een belangrijke succesfactor!"

Deze klus kun je alleen klaren als je goed weet hoe een gemeente werkt en als je brede kennis hebt van stedelijke transformatie en ruimtelijke ontwikkeling.

Vernieuwd team

De nieuwe organisatie vroeg ook om een nieuwe en andere samenstelling van het team. "Het team telde relatief veel seniors en weinig juniors. De seniors deden bovendien ook veel juniorwerk", legt Joost uit. Nu zijn er meer juniors die zich kunnen ontwikkelen en die de seniors ondersteunen, die op hun beurt weer meer in hun kracht komen te staan. "We investeren daarbij gericht in opleidingen. Het is belangrijk dat mensen blijven leren en zich ontwikkelen", voegt Schreurs toe.

Kompas voor de toekomst

Het gilde Investeren & Exploiteren werkt nu met een concreet jaarplan en samen met Joost wordt gewerkt aan het plan voor volgend jaar. Schreurs: "We evalueren periodiek wat we hebben bereikt en waar we staan. Zo kunnen we de resultaten beoordelen van alle doorgevoerde acties en bepalen waar we nog meer gas moeten geven. De toekomstvisie met het jaarplan is ons kompas. Het is nu een kwestie van de lijn vasthouden en doorgaan."

Het gilde Investeren & Exploiteren is onderdeel van de Ontwikkelorganisatie Ruimte van de Gemeente Utrecht en is ontstaan uit het vroegere grondbedrijf. Wat eerst een meer traditioneel productiebedrijf was met als core business het kopen, bouwrijp maken en verkopen van grond, is nu een intern adviesbureau voor stedelijke ontwikkeling. In het team van het gilde Investeren & Exploiteren werken circa 45 mensen.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief