Skip to content
Gepubliceerd op: 02 september 2020
Type publicatie Publicaties
Gerelateerde onderwerpen
De afgelopen jaren wordt zowel politiek als maatschappelijk veel discussie gevoerd rondom duurzame energie. Economische voorspoed gaat veelal nog voor duurzaamheid, maar deze lijn begint langzaam te veranderen, zeker wanneer duurzame energie ook rendabel kan zijn. De Energietransitie is in volle gang.

M&O Techniek is een allround installateur met de focus op duurzame energie. Al sinds 1997 bedient Baker Tilly M&O Techniek als huisadviseur met accountancy-, fiscale en salarisdienstverlening. Tegenwoordig adviseert Baker Tilly Corporate Finance ook bij strategische en financiële vraagstukken, zodat M&O Techniek voorloper blijft in de energietransitie. 

Recentelijk heeft M&O Techniek haar Energie Transitie Centrum geopend in Wormer. Dit centrum geeft inzicht in de mogelijkheden voor klanten om de transitie naar duurzame energie te maken. Op uitnodiging van M&O Techniek mocht Baker Tilly hierbij aanwezig zijn. 

Wij interviewden Ruud Meijns en Marcel Luten van M&O Techniek over hun visie op de toekomst van duurzame energie.

De energietransitie is een hot-topic. Is de toenemende trend naar duurzame energie nieuw?

“M&O Techniek is al ruim 20 jaar bezig met duurzame energie, dus voor ons is het niet nieuw. Sinds 2017 is de vraag naar onze diensten rondom duurzame energie wel in een stroomversnelling geraakt. Wij zien dat in dat jaar de maatschappelijke mening rondom energieverbruik is gaan veranderen. Duurzame energie heeft sindsdien een steeds prominentere plaats gekregen in het maatschappelijke gedachtegoed. Mensen gaan bewuster om met energie en zijn dus steeds meer opzoek naar duurzame oplossingen voor energie.

Veel huishoudens hebben op dit moment (nog) een traditionele cv-ketel en zijn aangesloten op het gasnet, maar bij nieuwbouw wordt tegenwoordig vrijwel altijd gekozen voor warmtepompen en zonnepanelen, zowel bij woningbouw als bedrijfsgebouwen. Dit is één van de vele voorbeelden waar de energietransitie begint.”

Sinds vorig jaar is er veel discussie ontstaan rondom stikstof en PFAS. Nu is ook corona daar nog bij gekomen. Welke gevolgen ondervinden jullie hiervan?

“In onze orderportefeuille zijn een paar grote bouwtrajecten door de stikstofdiscussie gestagneerd, maar wij zien voornamelijk dat de projecten naar achter schuiven in de tijd, niet zozeer dat projecten worden geannuleerd. Er is namelijk nog steeds veel vraag en noodzaak naar verduurzaming van gebouwen. Onze projectportefeuille is voorlopig nog goed gevuld en nog steeds merken wij dat er meer vraag is dan aanbod.

Ondanks corona hebben wij de lopende projecten nog wel kunnen voortzetten en ook de projecten na de zomer lijken op dit moment volgens planning te verlopen. Door goed rekening te houden met de gezondheidsmaatregelen, kunnen wij ons werk goed en veilig blijven doen.

Wij zorgen ervoor dat wij in een vroeg stadium worden betrokken door onze klanten. Doordat wij mee kunnen denken in het begin van het bouwproces, kunnen wij de meeste toegevoegde waarde leveren en de meest duurzame systemen realiseren.”

Op dit moment lijken de gevolgen dus mee te vallen. Hoe zien jullie de nabije toekomst voor jullie?

“In 2019 heeft het kabinet het Klimaatakkoord gepubliceerd, waarin onder andere is opgenomen dat energieregio’s een Regionale Energiestrategie (RES) moeten opstellen. Dat de energietransitie de komende jaren dus doorzet, en misschien zelfs wel op een hoger tempo gaat plaatsvinden, is dus zeker.

Dit gaat echter wel gepaard met een toenemende verantwoordelijkheid voor de installatiebranche. Installaties zijn namelijk alleen duurzaam als de beloofde prestaties ook daadwerkelijk worden geleverd op een langere termijn. De energiebehoefte zal namelijk naar verwachting alleen maar toenemen. Niet alleen de realisatie van de installaties wordt hierbij belangrijk, maar dus ook de prestatiemeting.”

Tot slot: waar liggen de grootste kansen op het gebied van duurzame energie?

“Iedereen zal bewuster met energie om moeten gaan. In de toekomst zal de maatschappij dus slimmer gebruik moeten maken van het aanbod van energie. Wij noemen dat het elektrificeren van de maatschappij. Een voorbeeld hiervan is ‘Smart Grid’ voor huishoudens, waarbij elektrische apparaten in huizen aangaan op het moment dat er voldoende aanbod is van bijvoorbeeld zonne-energie.

Dit vergt echter dat installateurs nadenken over een totaalaanbod van het installatiewerk. M&O Techniek gelooft al ruim 20 jaar in deze filosofie en daarom zijn wij op dit moment al goed in staat om onze klanten te helpen met verduurzaming.”

Baker Tilly Corporate Finance is trots dat wij M&O Techniek mogen assisteren bij hun missie om de wereld te verduurzamen. Bent u benieuwd hoe Baker Tilly (Corporate Finance) u kunt helpen uw missie te realiseren?

Neemt u dan contact met ons op.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief