Met de SLIM-subsidie uw organisatie verbeteren?

U wilt uw interne organisatie verbeteren. De SLIM-subsidie kan u daarbij helpen. Deze regeling zorgt ervoor dat u als mkb-ondernemer met subsidie uw interne processen kunt verbeteren. Dit kan zowel op administratief gebied als HR-vlak zijn.

Een aanvraag voor deze subsidie kunt u indienen van 1 tot en met 31 maart 2023. Bekijk nu dus snel of u in aanmerking komt met onze SLIMme-tool! Het invullen kost u ongeveer 10 minuten. Wij analyseren vervolgens de door u ingevoerde informatie en nemen vrijblijvend contact met u op om u te informeren over de uitkomst en mogelijkheden voor uw onderneming.

De SLIM-subsidie

De SLIM-subsidie kan aangevraagd worden voor projecten waarbij continue verbetering en ontwikkeling centraal staat. Hieronder vallen projecten zoals:

  • Het ontwikkelen van andere vaardigheden van uw medewerkers in verband met (strategische) wijzigingen in uw bedrijf, zoals een fusie, bedrijfsovername, groei of krimp.
  • Onderscheidend profileren van uw organisatie in deze krappe arbeidsmarkt.
  • Het ontwikkelen van uw medewerkers als gevolg van technologische ontwikkelingen.
  • Het ontwikkelen van een talentprogramma om medewerkers aan uw organisatie te binden.
  • Het aanbieden van praktijkleerplaatsen, zodat u als bedrijf een maatschappelijke bijdrage levert en investeert in toekomstig talent.

U kunt aanspraak maken op maximaal € 25.000 subsidie per projectbegroting. Indien u een project wilt uitvoeren van € 25.000, dan ziet u wat dit betekent voor uw investering in onderstaande tabel:

Totale subsidiabele projectkosten

€ 25.000

SLIM subsidie 80%*

€ 20.000

Totale besparing

€ 20.000

Eigen investering

€ 5.000

* Voor het kleinbedrijf, voor het middenbedrijf bedraagt de subsidie 60% van de totale projectkosten. 

Wij nemen het regelwerk uit handen

Ziet u op tegen de administratieve afhandeling? Onze specialisten kunnen u werk uit handen nemen rondom de SLIM-subsidie. Zo kunnen wij het projectplan en de subsidieaanvraag schrijven en u begeleiden in de uitvoering van een dergelijk project.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de SLIM-subsidie? Neem dan persoonlijk contact op met
Jan-Willem van Essen (technologie) | 06 11 59 30 06 | [email protected]
Palmyra Fambach (mensen) | 06 15 82 79 56 | [email protected]
Rudolf Roekevisch (proces) | 06 10 09 75 50 | [email protected]