Mogelijke wijziging fiscale kwalificatie rechtsvormen uitgesteld

In maart 2021 werd er door de staatssecretaris van Financiën een consultatiewetsvoorstel gepubliceerd over de fiscale kwalificatie van commanditaire vennootschappen (CV), fondsen voor gemene rekening (FGR) en buitenlandse rechtsvormen. Het was de bedoeling dat er na de consultatieperiode een wetsvoorstel zou worden ingediend bij de Tweede Kamer. Het plan was om het wetsvoorstel onderdeel te maken van het Belastingplan 2022 en per 1 januari 2022 in werking te laten treden.

Voor de inhoud van het consultatiewetsvoorstel verwijzen wij naar ons eerdere nieuwsbericht: Mogelijke wijziging fiscale kwalificatie rechtsvormen.

Op 2 juni 2021 heeft de staatssecretaris van Financiƫn aangegeven dat dit wetsvoorstel vanwege de vele inhoudelijke reacties op het consultatiedocument geen deel zal uitmaken van het Pakket Belastingplan 2022. Hoogstwaarschijnlijk treedt het wetsvoorstel, al dan niet in gewijzigde vorm, niet in werking per 1 januari 2022, maar op een later moment. Het wetsvoorstel wordt naar verwachting (pas) in de komende winter aan de Tweede Kamer aangeboden.