Wet uitfasering pensioen in eigen beheer teruggefloten

Het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer (PEB) is 20 december jongstleden teruggefloten. Alles wees er op dat deze wet per 1 januari 2017 zou worden ingevoerd, maar vanwege signalen van een eventueel ‘lek’ is stemming over de wet uitgesteld.

Staatssecretaris Wiebes: "Vanuit de praktijk bereiken mij signalen over het gebruik van de mogelijkheden om de (toekomstige) indexatie van de opgebouwde pensioenaanspraken op het moment van afkoop of omzetting ten laste van de fiscale winst te brengen. Met het oog op een ordentelijke besluitvorming in uw Kamer is het noodzakelijk inzicht te hebben in de effecten daarvan, in het bijzonder de grootte van de groep die hiervan gebruikmaakt of kan maken. Hiervoor dient nader onderzoek plaats te vinden."

Afstel of uitstel van de wet?

De gevolgen van het wetsvoorstel worden momenteel nader onderzocht. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de fiscale consequenties die de aanname van de wet met zich meebrengt. Naar onze verwachting gaat de invoer van de wet alsnog door. Het is echter de vraag wanneer dit gaat gebeuren. Of dat één maand of aanzienlijk langer zal zijn moet nog blijken.

Achtergrond wetsvoorstel

Wanneer het wetsvoorstel wordt aangenomen, dan moet u als directeur-grootaandeelhouder (dga) met een pensioen in eigen beheer een keuze maken wat u met het reeds opgebouwde pensioen in eigen beheer gaat doen.

Bij beëindiging van het PEB wordt de waarde van het commerciële pensioen gehandhaafd of verlaagd tot de fiscale (balans)waarde (‘afstempeling‘). Over die afstempeling is geen belasting en revisierente verschuldigd. Het pensioen kan vervolgens ook nog worden afgekocht, waarbij de eerste drie jaren een (aflopende) korting op de grondslag voor de loonbelasting (LB) wordt gegeven. Meer weten over het wetsvoorstel? In onze Prinsjesdagspecial leest u er alles over.

Wat houdt het uitstellen van de wet voor u in?

Wellicht heeft u afgelopen maanden al gekeken naar uw opties in het geval de wet zou worden aangenomen. Nu invoer van de wet is uitgesteld, hoeft u niet al per direct actie te ondernemen. Het is raadzaam te wachten tot meer bekend is over de invoerdatum van de wet. Heeft u in de tussentijd vragen? Neem dan contact op met uw adviseur.