Skip to content

Zorginstellingen

In de zorgsector is het vaak hard werken. Door de vergrijzing groeit de vraag snel en neemt de werkdruk toe. Ondertussen zijn de kwaliteitseisen en de dynamische wet- en regelgeving doorlopend een uitdaging en blijft de administratieve druk door wet- en regelgeving hoog. Financieringsstromen in de zorg veranderen continu, ICT en privacy van patiëntgegevens vragen uw aandacht en voor uzelf wilt u ook uw zaken op orde hebben. Kortom, een dynamische sector die continue aan verandering onderhevig is.

Wij weten wat er speelt

Controle

De zorgsector is een specifiek werkterrein voor accountants. Een groeiende hoeveelheid regelgeving en toezichthouders zorgt voor vele verschillende controlevoorschriften voor de controlerend accountant. Er is bovendien een grote betrokkenheid van consumenten, verzekeraars en gemeenten. 

Lees meer

De juiste medewerkers

De beste zorg leveren aan uw cliënten; dát is de essentie van uw werk. En daar heeft u goede mensen voor nodig. Helaas kampt de zorg met een groot personeelstekort en ligt daar een grote uitdaging. Wij geloven dat de focus moet liggen op het binden, boeien en ontwikkelen van goed personeel.

Lees meer

Bedrijfsvoering

Zorgorganisaties werken aan het gericht en duurzaam verbeteren van processen om de toegevoegde waarde te vergroten of de kosten te verlagen. Daarbij spelen ketens en regiovorming een belangrijke rol. De interne controlefunctie neemt toe in belang maar wordt ook steeds complexer.

Lees meer

Informatiemanagement in de zorg

Informatisering en digitalisering in de zorg wordt steeds belangrijker, zowel binnen uw zorginstelling als met uw ketenpartners. Dit kan door moderne en hoogwaardige zorg te bieden op de juiste momenten en er tegelijk voor te zorgen dat deze betaalbaar blijft. Het vraagt om een heldere ICT-strategie om hier slagvaardig gebruik van te maken en een effectieve governance om deze te realiseren.

Lees meer

Informatiebeveiliging

In de zorg wordt veel gebruik gemaakt van (privacy-) gevoelige informatie. Vertrouwen in digitaal ondersteunde zorg gaat hand in hand met vertrouwen in gegevensbescherming. Daar komt nog eens bij dat toezichthouders en de maatschappij in toenemende mate vragen naar bewijs en verantwoording over informatiebeveiliging en privacybescherming.

Lees meer

Accountantscontrole in de zorg

Wij staan als zorgaccountant voor ondernemend samenwerken. Daarin staan betrokkenheid, een proactieve houding en veelvuldig contact centraal. De multidisciplinaire kennis en ervaring in controletrajecten in de zorgsector staan garant voor inzichten die er werkelijk toe doen. Niet alleen aan het einde van de controlecyclus, maar als gevolg van onze dynamische controleaanpak en scherpe sturing op tijdslijnen doen we dit in een continu proces van signaleren, oplossen en optimaliseren.

Zo helpen wij de zorgsector in haar ontwikkelambitie, mét een effectieve en efficiënte interne beheersing. Onze lokale betrokkenheid geven wij ook graag vorm door (in overleg met u) een maatschappelijke activiteit te organiseren voor de cliënten van één uw locaties.

Lees meer

Zorgpersoneel

Uw zorgmedewerkers zijn uw belangrijkste kapitaal. Als zorgaanbieder focust u op de kwaliteit van de zorg en de daarmee veranderende behoeften van klanten. Wij geloven dat het succes van uw organisatie mede wordt bepaald door een duidelijke visie op het personeelsbeleid.

Met de multidisciplinaire aanpak van onze HR-consultants, loonheffingsspecialisten en arbeidsrechtjuristen helpen wij u zowel op strategisch als op operationeel niveau om als werkgever ‘fit for future’ te zijn. Dat maakt uw instelling interessant voor medewerkers, concurrerend op de arbeidsmarkt, maar bovenal blijft daarmee expertise behouden. En die kwaliteit wordt ‘gevoeld’ door uw cliënten.

Lees meer

Foto van zorghulp

Informatiestrategie

De Nederlandse zorg moet veranderen om de zorg en de vorm waarin deze wordt verleend beter af te stemmen op de patiënt. Weet u wat er qua technologie en systemen mogelijk is? Hoe gaat u de wensen voor informatie, functionaliteit en systemen vertalen naar passende oplossingen binnen uw zorgorganisatie? Baker Tilly begeleidt technologische en operationele verandertrajecten in de zorgsector. We helpen onze klanten in de zorg om te gaan met multidisciplinaire vraagstukken en om echte samenwerking te creëren.

Wij hebben ruime ervaring met het organiseren en implementeren van slagvaardig informatiemanagement binnen zorgorganisaties en zetten die graag in voor uw specifieke situatie. Een verandertraject kent vele dimensies die in goede onderlinge samenhang ontwikkeld moeten worden. Baker Tilly werkt volgens een innovatiemodel gebaseerd op best practices, (toezicht)kaders en ervaring van onze specialisten.

Lees meer

Informatiebeveiliging

Beveiliging van zorgsystemen en vertrouwelijke persoonsgegevens vereist continue aandacht. Een gebrekkige beveiliging kan leiden tot ongeautoriseerde raadpleging of publicatie van gegevens of ernstige verstoringen van de bedrijfsprocessen door criminelen. Daar komt nog eens bij dat toezichthouders en de maatschappij in toenemende mate vragen naar bewijs en verantwoording over informatiebeveiliging en privacybescherming.

Onze specialisten van Baker Tilly IT Advisory kunnen u inzicht, grip en zekerheid over uw informatiebeveiliging bieden. Wij helpen u verder met de impact van relevante, technologische vernieuwingen op de beveiligingsrisico’s en geven u het gewenste inzicht. Europese wetgeving en de Nederlandse NEN7510-norm geven expliciet richting aan de maatregelen die een zorgorganisatie moet treffen om aantoonbaar adequaat informatie te beveiligen. Onze experts maken u wegwijs, bieden een plan en kunnen u helpen klaar te zijn voor deze normen.

Lees meer

Interim & detachering

Heeft u tijdelijk extra capaciteit nodig voor de financiële beheersing? De aanleiding hiervoor kan verschillen: langdurige afwezigheid van een medewerker, piekdrukte opvangen of bijvoorbeeld specifieke kennis bij een project. Wij helpen u graag aan de juiste persoon. De kwaliteit van ons werk borgen wij door alleen interim-medewerkers aan u voor te stellen met een bewezen track-record. De kandidaten weten wat er speelt in de zorgsector en zijn volledig op de hoogte van de wet- en regelgeving. Zo bent u gegarandeerd van een gekwalificeerd interim finance professional.

Lees meer

Btw in de zorg

Als zorginstelling heeft u – bewust of onbewust – dagelijks met btw te maken. U doet inkopen en investeringen, u gaat samenwerkingsverbanden aan, medewerkers worden gedetacheerd, producten en diensten worden aan cliënten, bezoekers en medewerkers verkocht en u ontvangt diverse subsidies en bijdragen. Wij helpen uw organisatie meer bewust met btw om te gaan, (onbewuste) risico’s zoveel mogelijk te beperken en de btw te borgen in uw reguliere bedrijfsprocessen.

Btw is in Nederland een belangrijke bron voor de schatkist. Zorginstellingen dragen hun deel hieraan bij. De vraag is welk deel uw zorginstelling daaraan moet bijdragen. Om die vraag te beantwoorden moet de btw-positie in kaart zijn gebracht en de btw-heffing in de bedrijfsprocessen zijn opgenomen. Hierbij helpen wij u graag.

Lees meer


De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief