Skip to content
Gepubliceerd op: 27 november 2015
Type publicatie Blog
Gerelateerde onderwerpen
Een investeringsplan is het financiële gedeelte van het business plan. Het wordt onder andere opgesteld om de kapitaalverstrekker (veelal een bank) te overtuigen een financiering te verschaffen ter realisatie van uw plannen. Bovendien wordt er een investeringsplan (ook wel een financieringsmemorandum) opgesteld ten behoeve van de bank wanneer er kapitaal benodigd is om een andere onderneming te acquireren.

Banken zijn kritisch bij het verstrekken van een financiering. Een gedegen en goed onderbouwd businessplan is essentieel om de bank te overtuigen. De financiële onderbouwing (financials) van uw plannen is minstens zo belangrijk als het commerciële verhaal. Al is uw commerciële verhaal nog zo sterk, als de financials niet voldoen aan de eisen van de bank, dan wordt er geen financiering verstrekt. Waar worden uw financials op beoordeeld? Drie tips voor een goede financiële onderbouwing:

  1. Zijn de exploitatieprognoses en de hieraan ten grondslag liggende aannames realistisch? 
    De verwachting ten aanzien van het resultaat is een belangrijke indicatie voor de vreemd vermogen verschaffer of er gefinancierd gaat worden. Daarom is het belangrijk om met name ten aanzien van omzet en kosten gedegen onderliggende berekeningen / aannames te presenteren.

  2. Is uw vrije kasstroom voldoende om de interest en aflossing aan de bank te voldoen?
    Om de toekomstige vrije kasstroom te kunnen bepalen moet u naast een exploitatiebegroting tevens een balansprognose opstellen. De bank beoordeelt niet enkel de mate waarin de kasstroom voldoende is om interest en aflossing te voldoen,  er wordt ook gekeken of de balansprognoses realistisch zijn.

  3. Voldoen de ratio’s aan de minimaal gestelde eisen? 
    Er worden diverse ratio’s gebruikt door banken om een financieringsverzoek te toetsen. Zo moet het bedrijfsresultaat bijvoorbeeld een minimaal aantal keren de interestlasten dekken (ICR, Interest Coverage Ratio). De DSCR (Debt Service Coverage Ratio) wordt gehanteerd om de aflossingsruimte binnen de kasstromen te beoordelen.

De eisen die door de bank gesteld worden kunnen op voorhand (dus voor het indienen van de aanvraag) getoetst worden. In deze toetsing wordt berekend of de financieringsaanvraag haalbaar is aan de hand van de normale door de bank gehanteerde criteria. Bovendien wordt er in een dergelijke analyse doorgerekend hoeveel de jaarlijkse netto opbrengst van de aandeelhouders is.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief