Skip to content
Gepubliceerd op: 20 april 2017
Type publicatie Blog
Om een zo hoog mogelijke opbrengst te realiseren is een goede voorbereiding essentieel bij de verkoop van uw bedrijf. Bedrijfseconomische, commerciële, juridische en organisatorische aspecten spelen hierbij een essentiële rol. Wij zien in de praktijk dat een goede voorbereiding zorgt voor een geslaagde transactie en bijdraagt aan de snelheid van de verkoop en de tevredenheid achteraf. Hierbij deel ik graag vier tips met u om uw onderneming gereed te maken voor verkoop:

 1. Zo min mogelijk risico’s
  U maakt uw onderneming aantrekkelijker voor een koper door risico’s te verlagen. Hierbij kunt u denken aan het afbouwen van de afhankelijkheid van de aandeelhouder en meer diversiteit in de bepaalde klanten (bijvoorbeeld wanneer een paar grote klanten samen meer dan de helft van de omzet genereert). Bovendien stelt de mogelijke koper het op prijs wanneer uw boekhouding op orde is, prognoses onderbouwd zijn en interne beheersingsmaatregelen nageleefd en gedocumenteerd worden.

 2. Werkkapitaal optimalisatie
  U kunt de uiteindelijke verkoopopbrengst verbeteren, door uw werkkapitaal te optimaliseren. Dit leidt namelijk tot een hogere cashflow en lagere netto schuld positie en dus een hogere waarde van de aandelen. Het is hierbij wel van belang dat het werkkapitaal structureel, over meerdere jaren, verbeterd is.

 3. Schaalbaar businessmodel
  Denk ook aan het hebben of ontwikkelen van een schaalbaar businessmodel. Schaalbaar betekent dat het bedrijf de verkoop van zijn product of dienst sterk kan opvoeren zonder dat er zich knelpunten gaan voordoen. Zo kan de onderneming onder de nieuwe eigenaar gemakkelijk en op een gezonde manier groeien.

 4. Juridische structuur
  Door het tijdig voorbereiden van de juridische structuur wordt u (later) niet alleen de nodige juridische rompslomp bespaard, het kan tevens resulteren in een hogere netto-opbrengst. Als u in privé eigenaar bent van de onderneming, dan moet er over de volledige verkoopsom belasting betaald worden. Een vennootschap daarentegen hoeft de winsten niet direct uit te keren waardoor fiscale voordelen behaald kunnen worden. En als u een tussenholding voor het onroerend goed opricht, dan kunt u later altijd besluiten of dit al dan niet verkocht wordt.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief