Skip to content
Foto van zonnepanelen en windmolens

3 kansen voor het bedrijfsleven door de Nederlandse warmtetransitie

Gepubliceerd op: 04 januari 2022
Type publicatie Kennisartikel
Gerelateerde onderwerpen
In het afgelopen jaar zijn de gasprijzen tot wel 800% gestegen. Dit betekent dat huishoudens meer gaan betalen voor het verwarmen van huizen. Ondanks de negatieve implicaties, kunnen hogere energieprijzen ook duurzame investeringen stimuleren met het oog op de Nederlandse warmtetransitie.

Team Corporate Finance van Baker Tilly heeft verschillende Transitievisie Warmte-rapporten geanalyseerd die gemeentes moesten publiceren voor het jaareinde 2021. Met deze deadline reeds verstreken, werpen wij een nadere blik op waar de kansen liggen voor ondernemingen, investeringen en M&A.

De warmtetransitie maakt onderdeel uit van een brede set van klimaatreguleringen

De Nederlandse warmtetransitie is de hoeksteen in het Nederlandse klimaatbeleid. Een van de voornaamste doelen is om het gebruik van aardgas in gebouwen en andere residentiële bebouwingen te mitigeren per 2050. De opzet hiervoor is gemaakt in de Nederlandse Green Deal 2019 dat als doel stelt om CO2-emissies te verminderen met 49% in 2030 en 95% in 2050 vergeleken met 1990. Op Europees niveau is deze richtlijn opgenomen in het ‘EU 2030 Climate & Energy Framework’, dat de Europese contributie betreft in opvolging van het klimaatakkoord van Parijs. De gestelde klimaatdoelen worden mogelijk verder verscherpt, als gevolg van het ‘Fit-for 55’ initiatief door de Europese Commissie dat er mogelijk een strenger klimaatbeleid moet komen vanuit Nederland. In voorgaande weken is in het nieuwe regeerakkoord naar voren gekomen dat er EUR €35 miljard voor duurzame investeringen vrijkomt.

De warmtetransitie biedt 3 kansen

Er zijn veel partijen betrokken bij de energietransitie, maar de verantwoordelijkheid voor het veranderen van de energieconsumptie van huishoudens ligt bij de gemeenten. We hebben de rapportages omtrent de transitievisie die gepubliceerd zijn door de grotere gemeenten vergeleken op basis van de investeringsstrategie. Ondanks dat de rapporten verschillen op het gebied van omvang en detailniveau, komt uit de analyse van de rapporten naar voren dat de warmtetransitie kansen biedt in drie verschillende gebieden:

1. Isolatie

In alle geanalyseerde rapporten ligt de nadruk op investeringen in en promotie van isolatie en energiebesparende maatregelen als ‘no-regret investeringen’. Zo is Utrecht voornemens om de energieconsumptie met 14% te laten dalen middels het isoleren van alle gebouwen naar energielabel B. Amsterdam heeft de meest gedetailleerde en ambitieuze plannen en heeft zich als doel gesteld om in 2040 aardgasvrij te zijn. Momenteel wordt er in verschillende gemeenten en op nationaal niveau gewerkt aan de implementatie van subsidies om energiebesparende investeringen te stimuleren. In het nieuwe regeerakkoord staat beschreven dat een deel van de EUR 35 miljard voor duurzame investeringen wordt toebedeeld aan een nationaal isolatieprogramma. Wij zijn van mening dat ondernemingen die producten en/of diensten aanbieden op het gebied van isolatie of nieuwe efficiënte (warmte)technologieën een toename in vraag kunnen voorzien in de komende jaren.

2. Infrastructuur

Veranderende energiebronnen zullen gepaard gaan met veranderingen in de infrastructuur: warmtenetten zullen (uit)gebouwd moeten worden en het elektriciteitsnetwerk zal verzwaard moeten worden als gevolg van de verwachte shift in vraag. Uiteindelijk zullen de bestaande gasleidingen aanpassingen moeten ondervinden voor de transformatie naar groen gas. Bouwbedrijven en netwerkproviders zullen ook toename in arbeid voorzien om de infrastructurele veranderingen te faciliteren. Daarnaast zullen huishoudens nieuwe technologische producten dienen te installeren die verenigbaar zijn met de nieuwe warmtebronnen. Dit biedt enkele zeer grote kansen voor aanbieders van (duurzame) warmtetechnologieën.

3. Overstap naar duurzame energiebronnen

De grafiek hieronder uit het Amsterdamse Transitievisie Warmte rapport laat zien dat verwarming door middel van alternatieve energiebronnen gezien kan worden als een mogelijkheid voor het bedrijfsleven om het verdienmodel op in te richten. Dit betreft hernieuwbare elektriciteit, restwarmte, aqua- of geothermische bronnen en groen gas. Ondernemingen die actief zijn in deze segmenten kunnen profiteren van de warmtetransitie. In tegenstelling tot voorheen genoemde energiebronnen, is het de verwachting dat waterstof niet in voldoende mate beschikbaar is om binnen de tijdspanne van de warmtetransitie een rol van betekenis te spelen.
Van de private sector wordt verwacht dat zij zullen komen met innovatieve en kostenbesparende oplossingen, waardoor huidige oplossingen die momenteel nog relatief veel CO2 uitstoten duurzamer worden.

CO2 uitstoot per warmteoplossing gebaseerd op de huidige technologieën. Bron: Transitievisie Warmte Amsterdam, p.28

Conclusie

De gemeentelijke Transitievisies Warmte-rapporten specificeren het minimaliseren van het gebruik van aardgas voor residentiële gebouwen in 2040-2050. Dit creëert kansen voor de volgende 3 gebieden:

  1. Investeringen in isolatie en andere energiebesparende technieken. Dit zijn onafhankelijke vormen van technologische keuzes en bieden reeds markpotentie als zijnde ‘no-regret investeringen’.

  2. Investeringen in de energie infrastructuur zijn onvermijdelijk aangezien de energiebronnen en energieconsumptie gaan veranderen.

  3. De transitie naar duurzame warmtebronnen, zoals geothermische energie, is een blijvende trend. Er is nog aanzienlijke ruimte voor innovatieve en kostenbesparende oplossingen op dit gebied.

Baker Tilly Corporate Finance heeft ervaring in de energietransitie markt, met dienstverlening variërend van M&A, due diligence en bedrijfswaarderingen. Eerdere klanten van Baker Tilly Corporate Finance zijn Zonel Energy (zonnepanelen), Pryme Cleantech (waste-to-energy) en Isolblow (isolatie- en bouwsector). Wilt u meer te weten komen over onze dienstverlening? Neem contact met ons op en ontdek hoe wij u kunnen helpen!

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief