Skip to content
Foto van plastic recyclen

Afvalplastic als grondstof - Interview met Rik van Meirhaeghe van Pryme Cleantech

Gepubliceerd op: 21 juni 2021
Type publicatie Kennisartikel
Gerelateerde onderwerpen
Het potentieel van de chemische recycling wordt in toenemende mate erkend om ons dichter bij een circulaire economie te brengen. Pryme Cleantech, een innovatief cleantech bedrijf, ziet kansen om niet-recyclebaar plastic afval om te zetten in waardevolle chemische grondstoffen op industriële schaal en heeft hiervoor een technologie ontwikkeld gebaseerd op pyrolyse proces. Het bedrijf is momenteel bezig met de bouw van de eerste fabriek in Rotterdam, die volgens planning in gebruik zal worden genomen in het tweede kwartaal van 2022.

De ambitie van Pryme is om het potentieel van haar technologie te realiseren en hiermee bij te dragen aan een koolstofarme, circulaire plastics-economie. Het Corporate Finance-team van Baker Tilly adviseert en ondersteunt bij financiële vraagstukken van Pryme Cleantech.

Wij interviewden Rik van Meirhaeghe (CTO) over het bereiken van de doelen van Pryme Cleantech en de beursgang eerder dit jaar aan de Oslo Euronext Growth beurs.

Wat is er zo bijzonder aan de techniek achter Pryme Cleantech en hoe draagt dit bij aan een duurzame toekomst en een circulaire economie?

“Als we aan plastic recycling denken, dan denken we vaak aan plastic afval dat direct kan worden omgezet in een nieuw product. Het afvalplastic wordt versnipperd tot recyclaat, waarvan vervolgens nieuwe producten worden gemaakt. Echter, voor dit proces moet het afvalplastic aan zeer strenge voorwaarden voldoen. Het plastic moet én schoon zijn, én van hetzelfde type zijn. Denk bijvoorbeeld aan PET flessen. Door deze eisen is de plastic-to-plastic recycling beperkt tot slechts een deel van het plastic afval.

Wat over blijft is een stroom aan gemengde plastics, vaak ook nog verontreinigd met aluminium, die niet in directe recycling verwerkt kan worden. Dit is het segment waar je met chemische recycling waarde kunt toevoegen.

Moeilijk afbreekbare kunststoffen worden afgebroken tot moleculaire bouwstenen door middel van het pyrolyse proces. Wij richten ons op polyetheen, de meest gebruikte kunststof, en polypropeen. PET en PVC worden niet door ons gebruikt.

De afgelopen jaren is er voor veel sectoren een zogenaamd ‘mass balancing certificate’ gekomen dat een circulair principe kan aantonen. Dit is een protocol dat gerecycleerde inhoud documenteert en volgt door complexe productiesystemen. Het wordt gebruikt wanneer duurzame inputs zoals gerecycleerd plastic worden gemengd met traditionele inputs zoals grondstoffen op basis van fossiele brandstoffen. Dat hele certificatiesysteem bestaat al voor andere toepassingen, maar men wil dit nu ook gaan toepassen op het maken van recycled plastics op basis van chemische recycling.”

Er is steeds meer maatschappelijke druk op oliemaatschappijen zoals Shell om te verduurzamen. Hoe staat het met de belangstelling van de grote oliemaatschappijen en energiespelers voor chemische recycling?

“Er vindt momenteel een belangrijke verschuiving plaats. Voorheen was de petrochemie geneigd om te zeggen dat het afvalprobleem door recyclers opgelost moest worden. Zij waren pas bereid het product van de recyclers aan te nemen als het exact voldeed aan hun specificaties. Het voldoen aan deze specificaties vereist substantiële investeringen, hetgeen innovatie in de weg staat.

Onder druk van de publieke opinie en de maatschappelijke trends is hun houding gaandeweg veranderd, en nemen nu steeds meer verantwoordelijkheid van het ketenprobleem op zich. Dat is een enorme shift, want het betekent dat pyrolyse output van mindere kwaliteit toch een toepassing vindt en verwerkt kan worden in de petrochemie. Dat maakt dat de innovatie aan minder strenge eisen hoeft te voldoen, waardoor het gemakkelijker tot stand kan komen. Hierdoor kan de sector zich beginnen te vormen.

Er is geen enkele petrochemische groep die niet een wens heeft om tot een duurzaam karakter te komen. Zij weten ook dat anders hun businessmodellen onder druk komen. Dus ik heb er veel vertrouwen in dat er samen gewerkt wordt in de juiste richting.”

In februari 2021 zijn de aandelen van Pryme geïntroduceerd op de Oslo Euronext Growth. Kun je iets vertellen wat dit betekent voor Pryme?

“De beursgang is mogelijk gemaakt door dat het project inmiddels een enorme volwassenheid heeft met veel partners en een instapwaardig model. De toegang tot kapitaal voor de verdere groeiplannen is op deze manier structureel geborgd. Pryme heeft hierdoor de ruimte om de capaciteit in de toekomst op te voeren.

Voor investeerders is de beursomgeving ook een uitkomst waar iedereen met een beperkt etiket deel kan nemen. Daarnaast is de liquiditeit voor de aandeelhouders verzekerd. De Noorse beurs heeft een goede reputatie voor ESG-aandelen. Daar ligt een universum die erg gunstig uitpakt voor dit soort investeringen.”

Pryme heeft als doel om de eerste faciliteit in Rotterdam in 2022 te openen. Wat kunnen we hiervan verwachten?

“Er is nu ongeveer 10 jaar onderzoek gedaan waarbij een demo-installatie is gebouwd en tijd is besteed aan het opzetten van dit project. Het is namelijk niet zo evident om voor dit soort technologie een proces te ontwikkelen dat direct te implementeren is.

Dankzij de beursgang is er voldoende kapitaal om de bouw te kunnen starten. Alle long-lead items zijn besteld. In principe moet de bouw van de fabriek einde Q1 2022 af zijn. In de loop van Q2 2022 gaan de eerste tests plaatsvinden, of het werkt zoals voorzien. Vanaf de tweede helft van 2022 zal vervolgens commerciële productie plaats gaan vinden. De fabriek zal in de eerste stap 35.000 tot 40.000 ton plastic kunnen verwerken, waarbij 40.000 ton plastic ongeveer 30.000 ton aan olie geeft.

Dat is al een behoorlijk groot volume voor de Nederlandse markt. De faciliteit kan na verloop van tijd worden uitgebreid naar 60.000 ton.

De uitdaging ligt in 2025. Als wij op basis van die eerste fabriek de bevestiging hebben van de keten, dan is het de bedoeling om op andere locaties grotere fabrieken te gaan bouwen. Die schaalbaarheid is ook het onderscheidend vermogen van Pryme. Dan gaan we het hebben over fabrieken die 200.000 tot 300.000 ton olie maken, al is dat nog altijd zeer bescheiden in die petrochemische wereld.

Wij staan zeker niet alleen. Het is een sector die zich aan het ontwikkelen is. Rondom Pryme komt de hele waardeketen samen. Door samen te werken, wordt iedereen er beter van.”

Contact

Baker Tilly Corporate Finance is trots Pryme Cleantech te mogen assisteren bij hun missie om de wereld te verduurzamen. Bent u benieuwd hoe Baker Tilly Corporate Finance u kunt helpen uw missie te realiseren? Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek of dien een terugbelverzoek in.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief