Skip to content
Foto van uitleg geven

Belangrijke aandachtspunten voor het lenen bij uw bv

Gepubliceerd op: 17 februari 2020
Type publicatie Kennisartikel
Schulden van directeur-grootaandeelhouders (dga) bij de eigen bv zijn de laatste tijd vaak onderwerp van discussie. In 2017 bedroeg het totaal aan leningen van dga’s bij de bv circa € 58 miljard. Het lenen bij de eigen bv is in principe geen probleem, maar de dga dient wel zakelijk te handelen en ervoor te zorgen dat de schuld niet te hoog oploopt. Gebeurt dat niet, dan kan de lening als een belaste uitdeling door de bv aan de dga worden aangemerkt.

Aandacht voor leningen bij de eigen bv

Door te lenen bij de eigen bv in plaats van gelden uit te keren als loon of dividend, kan belastingheffing langdurig worden uitgesteld. De politiek is zich hier bewust van, zo blijkt uit de op 28 januari 2020 gegeven antwoorden van de minister van Financiën op Kamervragen over dit onderwerp.

Daarnaast verschijnen er regelmatig rechterlijke uitspraken, waaruit volgt dat de schuld van een dga aan de bv onzakelijk is. Vaak wordt in dergelijke situaties een uitdeling door de bv aan de dga geconstateerd, die belast is in box 2 van de inkomstenbelasting (tarief in 2020: 26,25%).

Belangrijke aandachtspunten

Twee aspecten zijn van belang bij het lenen bij de eigen bv:

1. De voorwaarden van de lening
2. De hoogte van de lening

De voorwaarden van de lening

De voorwaarden van de lening dienen zakelijk te zijn. Dat houdt in dat de voorwaarden hetzelfde moeten zijn als wanneer een onafhankelijke derde de lening had verstrekt. Van belang zijn onder andere een marktconforme rentevergoeding, zekerheden en de looptijd van de lening. Het is civielrechtelijk verplicht deze voorwaarden schriftelijk vast te leggen wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder heeft; bij meerdere aandeelhouders bestaat die plicht niet, maar is het wel wenselijk.

De hoogte van de lening

Er is geen maximumbedrag dat dga’s mogen lenen van hun bv. Wel blijkt in de praktijk dat hoe hoger de lening is, hoe eerder deze de aandacht van de Belastingdienst krijgt. Het is in dergelijke situaties van belang dat de zakelijkheid van de lening kan worden aangetoond.

In het voorjaar van 2019 is een consultatiewetsvoorstel gepubliceerd, dat hoge leningen bij de bv beoogt tegen te gaan. Samengevat houdt het consultatiewetsvoorstel in, dat leningen van de dga of diens bloed- of aanverwanten bij de bv worden aangemerkt als een belaste uitdeling door de bv aan de dga, voor zover de lening hoger is dan € 500.000 (eigenwoningschulden uitgezonderd). In maart 2020 wordt het (definitieve) wetsvoorstel verwacht, dat naar verwachting per 1 januari 2022 kracht van wet zal krijgen. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze eindejaarsspecial 2019.

Tot slot

Als u als dga een lening heeft bij de eigen bv, wees er dan alert op dat de voorwaarden voor de lening zakelijk moeten zijn. Houdt u ook in de gaten dat de lening niet boven de € 500.000 uitkomt, mede met het oog op de verwachte wetgeving hierover.

Heeft u nog vragen over lenen bij uw bv? Neem dan contact met ons op.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief