Skip to content
Foto van klaslokaal

Belastingdienst: Openbaar onderwijs valt binnen het bereik van de btw

Gepubliceerd op: 10 augustus 2020
Type publicatie Kennisartikel
Onlangs hebben wij een nieuwsbericht gepubliceerd over een recente uitspraak van de Hoge Raad waarin wordt geoordeeld dat een gemeente bij de exploitatie van begraafplaatsen niet handelt als overheid. De gemeente heeft namelijk geen gebruik gemaakt van een specifieke overheidsbevoegdheid en verricht deze activiteit derhalve als btw-ondernemer. De gemeente heeft daardoor in beginsel geen recht op een teruggaaf uit het btw-compensatiefonds. Dit arrest heeft echter ook gevolgen voor de btw-onderwijsvrijstelling waar we in dit nieuwsbericht nader op ingaan.

Het verzorgen van openbaar onderwijs

Tot de hierboven genoemde uitspraak van de Hoge Raad werd het verzorgen van openbaar onderwijs door openbare onderwijsinstellingen als overheidshandelen aangemerkt. Voorgaande werd door de staatssecretaris van Financiën bevestigd in het beleidsbesluit over de onderwijsvrijstelling. Het openbare onderwijs door openbare onderwijsinstellingen werd voor de btw-heffing niet in de hoedanigheid van btw-ondernemer verricht en viel daarmee buiten de werkingssfeer van de btw. Aan de toepassing van de onderwijsvrijstelling werd in dat geval dan ook niet toegekomen.

Openbare onderwijsinstellingen maken echter geen gebruik van specifieke overheidsbevoegdheden bij het verzorgen van openbaar onderwijs. Zij verrichten de werkzaamheden onder dezelfde juridische condities als privaatrechtelijke instellingen. Als gevolg van de uitspraak van de Hoge Raad kan het verzorgen van openbaar onderwijs volgens de Belastingdienst dan ook niet langer worden aangemerkt als overheidshandelen.

Gevolgen

Het verzorgen van openbaar onderwijs door openbare onderwijsinstellingen valt door de uitspraak van de Hoge Raad thans binnen het bereik van de btw. Dit heeft tot gevolg dat openbare onderwijsinstellingen met betrekking tot het verzorgen van onderwijs louter economische activiteiten verrichten. Vanwege het ontbreken van een niet-economische activiteit kan de (pré-)pro rata berekening anders uitwerken.

Daarnaast kan nu minder snel discussie ontstaan met de Belastingdienst over de vraag of een onderwijsinstelling ondernemer is voor de btw en derhalve onderdeel kan uitmaken van een fiscale eenheid btw.

De Belastingdienst heeft tot slot aangekondigd het beleidsbesluit over de onderwijsvrijstelling aan te passen. Uiteraard informeren wij u nader zodra het onderwijsbesluit zal worden geactualiseerd.

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief