Skip to content
Gepubliceerd op: 09 februari 2023
Type publicatie Kennisartikel
Gerelateerde onderwerpen
Leidt uw aangifte vennootschapsbelasting tot een te betalen bedrag? Dan brengt de Belastingdienst mogelijk belastingrente in rekening. Vanwege de coronacrisis was de belastingrente op vennootschapsbelastingschulden tijdelijk wat lager, maar inmiddels is de rente weer gekoppeld aan de wettelijke rente. Momenteel bedraagt de belastingrente 8%, maar per 1 maart 2023 wordt dit verhoogd naar 10,5%! Een goed moment om stil te staan bij de regels over belastingrente en hoe u belastingrente kunt voorkomen of beperken.

Update 27 februari 2023

Het kabinet heeft aangegeven een verhoging van de belastingrente voor de vennootschapsbelasting en bronbelasting op dit moment niet wenselijk te vinden. Voor belastingplichtigen die belastingrente moeten betalen (vennootschapsbelasting en/of bronbelasting) blijft hierom vanaf 1 maart 2023 een percentage van 8% gelden. Voor te vergoeden belastingrente stijgt de belastingrente voor deze belastingen per 1 maart 2023 wel naar 10,5%. Er wordt onderzoek gedaan naar de systematiek rondom belastingrente en de percentages zullen later dit voorjaar nader worden bekeken. Uiteraard houden wij de ontwikkelingen voor u in de gaten.

Berekening belastingrente

De Belastingdienst brengt belastingrente in rekening wanneer een aanslag vennootschapsbelasting later dan zes maanden na afloop van het belastingjaar wordt vastgesteld. Als uw boekjaar (en aangiftejaar) gelijk is aan het kalenderjaar, wordt dus belastingrente in rekening gebracht vanaf 1 juli van het opvolgende jaar.

De belastingrente wordt berekend vanaf het einde van deze zesmaandsperiode, tot en met de uiterste betaaldatum van de aanslag (zes weken na de datum van dagtekening van de aanslag). Betaalt u de rente direct na ontvangst van de aanslag, dus vóór de uiterste betaaldatum? Ook dan wordt rente berekend tot het einde van de betaaltermijn. Let op: de Belastingdienst vergoedt geen rente wanneer blijkt dat een aanslag juist te hoog was en later tot een teruggave leidt.

De belastingrente is gekoppeld aan de marktrente. Vanaf 1 maart 2023 wordt de belastingrente verhoogd naar 10,5%. Het percentage kan worden aangepast aan de hand van de ontwikkeling van de wettelijke rente.

Rekenvoorbeeld

U heeft in 2022 al een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting betaald, op basis van een schatting van de belastbare winst. Nu blijkt de werkelijke belastbare winst in 2022 hoger dan eerder ingeschat, waardoor u € 50.000 meer vennootschapsbelasting moet betalen. U bent opgenomen in de uitstelregeling van uw belastingadviseur en uw aangifte vennootschapsbelasting wordt pas later in het jaar ingediend. De opgelegde aanslag vennootschapsbelasting is gedagtekend op 19 november 2023 en heeft daarmee een uiterste betaaldatum van 31 december 2023.

De belastingrente wordt dan berekend over de periode van 1 juli 2023 t/m 31 december 2023 tegen 10,5% (voor dit voorbeeld gaan we er van uit dat de rente in de tussenliggende tijd niet wijzigt). Er wordt dan in totaal € 2.625 rente in rekening gebracht door de Belastingdienst, ongeacht of u de verschuldigde belasting direct op 19 november 2023 of pas op 30 december 2023 betaalt.

Wat kunt u doen om belastingrente te voorkomen?

Als uw aangifte vennootschapsbelasting binnen zes maanden na afloop van het boekjaar is ingediend en zonder wijziging door de Belastingdienst wordt vastgesteld, wordt geen belastingrente berekend over de te betalen belasting. Maar in veel gevallen is het niet mogelijk de aangifte voor die deadline in te dienen. Bijvoorbeeld omdat de jaarrekening dan nog niet definitief is. In dat geval kan het verstandig zijn om een (herziene) voorlopige aanslag vennootschapsbelasting aan te vragen. Hierin rapporteert u de hogere geschatte winst. De Belastingdienst stuurt u dan meestal binnen 6 tot 8 weken een herziene voorlopige aanslag.

Als u uiterlijk 30 april volgend op het belastingjaar een voorlopige aanslag aanvraagt, wordt over dat bedrag geen belastingrente berekend. Blijkt bij de definitieve aanslag dat de voorlopige aanslag te hoog was? Dan krijgt u het verschil (zonder rente) terug na vaststelling van de definitieve aangifte. Was de inschatting in de voorlopige aanslag toch iets te laag? Dan betaalt u alleen belastingrente over het verschil tussen het bedrag van de voorlopige aanslag en de werkelijk verschuldigde belasting.

Wees op tijd en bespaar belastingrente!

De verschuldigde vennootschapsbelastingrente kan snel oplopen, zeker met de huidige renteontwikkeling. Heeft u nog geen voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2022 ontvangen, of verwacht u dat de werkelijk verschuldigde vennootschapsbelasting hoger is dan het bedrag van de voorlopige aanslag? Bespreek dan zo snel mogelijk met uw belastingadviseur of het wenselijk is om een (herziene) voorlopige aanslag aan te vragen.

Ook voor vragen over belastingrente voor andere belastingen zoals de inkomstenbelasting kunt u bij ons terecht. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden en de actuele ontwikkelingen op het gebied van de toepasselijke termijnen, percentages en wet- en regelgeving. Met een goede inschatting van de belastbare winst en een tijdig aangevraagde voorlopige aanslag kunt u uw onderneming een hoop belastingrente besparen!

Wet- en regelgeving op dit gebied kan onderhevig zijn aan verandering. Wij raden u aan om met uw Baker Tilly adviseur te overleggen over de impact hiervan.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief