Skip to content
Foto van man

Berekening investeringsaftrek bij samenwerkingsverbanden nog onduidelijk

Gepubliceerd op: 27 februari 2020
Type publicatie Kennisartikel
Bent u firmant of maat in een vennootschap onder firma (VOF), een commanditaire vennootschap (CV) of een maatschap? Let dan goed op wanneer u investeert in bedrijfsmiddelen. De berekening van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) bij firmanten (of maten) is door recente tegenstrijdige jurisprudentie namelijk onduidelijk.

Berekening KIA

Als een ondernemer investeert in een bedrijfsmiddel, heeft hij of zij vaak recht op KIA. De KIA vermindert de belastbare winst. De KIA is afhankelijk van de hoogte van de jaarlijkse investering. In 2020 geldt voor toepassing van de KIA de volgende tabel.

Bij een investering van meer dan maar niet meer dan bedraagt de kleinschaligheids- investeringsaftrek
-
€ 2.400
€ 0
€ 2.400
€ 58.238
28% van het investeringsbedrag
€ 58.238
€ 107.848
€ 16.307
€ 107.848
€ 323.544
€ 16.307 verminderd met 7,56% van het gedeelte van het investeringsbedrag dat de € 107.848 te boven gaat
€ 323.544
-
€ 0

Stel dat een ondernemer investeert in kantoorinventaris ter waarde van € 10.000. In dat geval is de KIA € 2.800 (28% van € 10.000). De belastbare winst van de ondernemer wordt door de KIA € 2.800 lager.

Toepassing KIA bij samenwerkingsverbanden

Bij firmanten in een VOF of CV en maten in een maatschap worden, voor toepassing van de tabel hierboven, hun investeringen voor het samenwerkingsverband samengeteld. Door recente uitspraken van verschillende rechters is het onduidelijk hoe de KIA in zo’n geval moet worden berekend. De wettekst blijkt op meerdere manieren te kunnen worden uitgelegd. Momenteel ligt deze kwestie bij de Hoge Raad. Zodra deze heeft beslist, zullen wij een nieuw nieuwsbericht uitbrengen.

Tot slot

Als u als firmant of maat heeft geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen die door de VOF, CV of maatschap worden gebruikt, dan is van belang welke berekeningsmethodiek u voor de KIA volgt. Kiest u in uw aangifte voor een voorzichtig standpunt (lage KIA) of voor een berekeningsmethodiek die tot een hogere KIA leidt? Welke keuze het beste is, hangt af van de omstandigheden van het geval.

Wij kunnen u desgewenst bij de keuze adviseren.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief