Skip to content
Foto van man en vrouw met tablet

Bewaartermijn administratie voor de inkomstenbelasting

Gepubliceerd op: 28 april 2022
Type publicatie Kennisartikel
Het is weer mogelijk om uw aangifte inkomstenbelasting in te dienen. Wellicht maakt u gebruik van aftrekposten, zoals hypotheekrente, zorgkosten of giften. De Belastingdienst kan vragen stellen over aftrekposten, soms ook nádat de aanslag is vastgesteld. Hoewel er voor de meeste particulieren geen wettelijke bewaarplicht geldt, is het wel aan u om te bewijzen dat u recht had op een opgevoerde aftrekpost. Het is verstandig om de onderliggende documentatie van aftrekposten goed te bewaren.

In veel gevallen heeft de Belastingdienst een periode van vijf jaar om een aanslag vast te stellen of te controleren. Deze periode wordt overigens verlengd met de periode van een eventueel uitstel voor het indienen van de aangifte. U doet er daarom goed aan om de administratie in ieder geval vijf jaar te bewaren. Dit kan zowel digitaal als op papier. In het onderstaande noemen wij een aantal specifieke aandachtspunten, maar uiteraard is het aan te raden om alle relevante stukken goed te bewaren.

Eigen woning

Heeft u een eigen woning gekocht of verbouwd en trekt u de daarmee samenhangende rente en kosten af? Dan moet u kunnen aantonen dat de financiering ook volledig gebruikt is voor de eigen woning. Concreet betekent dit dat u de facturen van de aankoop en/of verbouwing in uw administratie dient te bewaren.

Aangezien de renteaftrek meestal jaarlijks terugkeert, heeft u ook jaarlijks de bewijslast dat de volledige financiering is gebruikt voor de eigen woning. De feitelijke bewaartermijn van deze administratie is daardoor langer: u moet de administratie bewaren totdat de bewaartermijn voor het laatste jaar van aftrek is afgelopen. Concreet kan de bewaartermijn daarmee oplopen tot zesendertig jaar.

Giftenaftrek

Indien u een gift heeft gedaan aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI), dan komt deze gift voor aftrek in aanmerking. Het is van belang dat u bewijs van de gift kunt overleggen, denk hierbij aan een bankafschrift waarop de datum, het bedrag en de instelling waar de gift aan is gedaan te zien zijn. Bij een periodieke gift dient u tevens de overeenkomst met de ontvangende instelling te bewaren.

Zorgkosten

Bepaalde zorgkosten komen onder voorwaarden voor aftrek in aanmerking. Hierbij dient u de relevante factuur op verzoek te kunnen overleggen aan de Belastingdienst.

Uitzonderingen

Het bewaaradvies van vijf jaar (plus verleend uitstel) kent een aantal uitzonderingen. Voor sommige buitenlandse inkomsten geldt bij de inkomstenbelasting een verlengde termijn van twaalf jaar. Bent u zelfstandig ondernemer? Dan geldt een wettelijke bewaarplicht van minimaal zeven jaar. In sommige gevallen loopt dit zelfs op tot tien jaar.

Zorg dat u goed op de hoogte bent van welke verplichtingen voor u gelden. Uw adviseur helpt u graag. Heeft u vragen over de bewaartermijnen? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij Baker Tilly.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief