Skip to content
Foto van berekeningen maken

Coronaschulden terugbetalen: wat als het even niet kan?

Gepubliceerd op: 16 februari 2023
Type publicatie Kennisartikel
Gerelateerde onderwerpen
Tijdens de coronacrisis was het mogelijk om bijzonder betalingsuitstel te krijgen voor belastingschulden. Inmiddels zijn de ondernemers die betalingsuitstel hebben gekregen geïnformeerd over de terugbetalingsverplichtingen. Leidt uw terugbetalingsverplichting tot betalingsproblemen? Door op tijd te handelen voorkomt u verdere problemen. Wij lichten de mogelijkheden voor bijzondere betalingsregelingen bij coronaschulden toe.

Corona-uitstel

Ondernemers konden in de periode van 12 maart 2020 tot en met 31 maart 2022 bijzonder uitstel van betaling krijgen voor belastingschulden. Vanaf 1 april 2022 moest weer worden voldaan aan alle nieuwe betalingsverplichtingen.

Voor de aflossing van de coronaschulden krijgt de ondernemer vijf jaar de tijd: van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027. De Belastingdienst heeft de betreffende ondernemers een brief gestuurd met daarin een overzicht van de totale belastingschuld, de voorwaarden van de betalingsregeling en het termijnbedrag van de aflossing. Het termijnbedrag dat in de brief vermeld staat is een vast bedrag, moet maandelijks betaald worden en is inclusief invorderingsrente.

Toch nog betalingsproblemen? Kijk naar bijzondere betalingsregeling

Geeft de betalingsregeling toch nog problemen? Voor de belastingschuld die is opgebouwd door het bijzonder uitstel is een bijzondere betalingsregeling mogelijk. Er zijn drie aanpassingen mogelijk:

 1. Kwartaalbetaling in plaats van maandbetaling;

 2. Inlassen van een betaalpauze;

 3. Verlenging van de betalingsregeling tot maximaal zeven jaar.

Uiteraard moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan om de betalingsregeling aan te passen. In alle gevallen geldt dat er vanaf 1 april 2022 steeds voldaan moet zijn aan nieuwe betalingsverplichtingen (de ‘reguliere’ belastingafdrachten als btw en vennootschapsbelasting), of dat er voor die nieuwe betalingsverplichtingen uitstel moet zijn verleend. Een andere voorwaarde is dat de bijzondere betalingsregeling (op tijd!) schriftelijk moet worden aangevraagd. Daarnaast gelden per soort uitstel de volgende aanvullende vereisten:

 1. Voorwaarden kwartaalbetaling
  Er moet gemotiveerd worden waarom kwartaalbetalingen nodig zijn.

  Gevolgen kwartaalbetaling


  De termijnbedragen worden hoger en er is per saldo meer invorderingsrente verschuldigd. De uiterste betaaldatum van de termijnen is de laatste dag van het (lopende) kalenderkwartaal en de einddatum van de betalingsregeling blijft 1 oktober 2027.

 2. Voorwaarden betaalpauze.
  Er moet gemotiveerd worden waarom voor een korte periode problemen bij het afbetalen worden verwacht.

  Gevolgen betaalpauze


  De termijnbedragen worden hoger en er is per saldo meer invorderingsrente verschuldigd. De einddatum van de betalingsregeling blijft 1 oktober 2027.

 3. Voorwaarden verlenging betalingsregeling.

 • De belastingschuld door het bijzonder uitstel is € 10.000 of hoger.

 • Er is geen openstaande belastingschuld die op of vóór 1 maart 2020 betaald had moeten zijn, waarvoor de dwanginvordering was opgestart (er was een aanmaning verstuurd) en waarvoor op 12 maart 2020 geen uitstel van betaling was verleend.

 • Er moet gemotiveerd worden waarom verlenging van de betalingsregeling gewenst is en bovendien moet aannemelijk gemaakt worden dat de belastingschuld niet binnen vijf jaar, maar wel binnen zeven jaar kan worden afbetaald.

 • Er moet een liquiditeitsprognose worden opgesteld voor de komende twee jaar (gerekend vanaf de datum van het verzoek). Uit de liquiditeitsprognose moet blijken dat de nieuwe, lagere termijnbedragen wel betaald kunnen worden.

 • Als de belastingschuld door het bijzonder uitstel hoger is dan € 50.000, moeten ook de jaarstukken van de laatste drie kalenderjaren worden meegestuurd en een verklaring van een deskundige (bijvoorbeeld een accountant) dat er geen aanwijzingen zijn dat de onderneming niet levensvatbaar is.

  Gevolgen verlenging betalingsregeling

  De termijnbedragen worden lager en er is per saldo meer invorderingsrente verschuldigd. De einddatum van de betalingsregeling wordt 1 oktober 2029.

Indienen verzoek

Het verzoek om aanpassing van de bijzondere betalingsregeling kan worden gedaan door een brief te sturen naar de Belastingdienst of door middel van een online formulier. De Belastingdienst toetst of u voldoet aan de specifieke voorwaarden en stuurt na goedkeuring van het verzoek een brief met daarin de nieuwe termijnbedragen en betaaldatums.

Wij helpen u graag bij de beoordeling van de mogelijkheden, het toetsen van de voorwaarden en het indienen van een bezoek om een bijzondere betalingsregeling.

Wees op tijd!

Zoals al uit de voorwaarden van de bijzondere betalingsregelingen blijkt, is het belangrijk om proactief te handelen als u betalingsproblemen voorziet. Het is in beginsel niet mogelijk om een regeling te treffen als u al een betalingsachterstand heeft opgelopen (en hiervoor niet op tijd een regeling heeft getroffen). Voorziet u betalingsproblemen met betrekking tot de terugbetaling van coronaschulden, of de ‘reguliere’ afdracht van bijvoorbeeld loonbelasting, vennootschapsbelasting of omzetbelasting? Bespreek dan zo snel mogelijk met uw belastingadviseur wat de mogelijkheden voor uitstel of betalingsregelingen zijn.

Andere belastingschulden

Het is belangrijk om op te merken dat de bovenstaande bijzondere betalingsregelingen alleen zien op specifieke coronaschulden waarvoor uitstel van betaling was verleend. Voor alle andere belastingschulden gelden de normale regels bij betalingsproblemen.

Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op dit vlak, raden wij u aan met uw adviseur te overleggen over de laatste stand van zaken. Heeft u vragen over de mogelijkheden voor een bijzondere betalingsregeling? Onze adviseurs helpen u graag!

Wet- en regelgeving op dit gebied kan onderhevig zijn aan verandering. Wij raden u aan om met uw Baker Tilly adviseur te overleggen over de impact hiervan.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief