Skip to content
Foto van containerschip

De Brexit-deal: preferentieel of niet, waar ligt de oorsprong?

Gepubliceerd op: 07 januari 2021
Type publicatie Kennisartikel
Brexit is een feit, het Verenigd Koninkrijk (VK) is officieel een niet-EU-land voor btw en douane. Goederen die vanuit Europese Unie (EU) naar Groot Brittannië (GB) worden gestuurd en vice versa zijn vanaf deze datum onderworpen aan douaneformaliteiten, uitvoer en invoer. Op het laatste moment is er gelukkig wel nog een Brexit-deal tot stand gekomen. De deal heeft onder meer tot gevolg dat de douanerechten op goederen die hun oorsprong hebben in GB of de EU zijn verminderd tot 0%. De oorsprongsregels spelen dan ook een belangrijke rol wanneer u handelt met GB of de EU!

Oorsprongsregels, wat zijn dit en waarom zijn deze belangrijk?

De oorsprongsregels bepalen waar het goed is gemaakt. Belangrijk is dat het hier niet gaat om waar de goederen vandaan worden verzonden (land van vertrek), maar waar de goederen zijn geproduceerd of vervaardigd, c.q. hun oorsprong vinden. De oorsprong van de goederen is van belang omdat dit een rol speelt bij het bepalen van de hoogte van de douanerechten en/of economische regelingen (antidumpingheffing).

In dit kader wordt bij het bepalen van de oorsprong een onderscheid gemaakt tussen preferentiële en niet-preferentiële oorsprongsregels. De preferentiële oorsprongsregels bepalen of goederen onder de werking van vrijhandelsovereenkomsten vallen waardoor geen of verlaagde douanetarieven van toepassing zijn.

Brexit

Nu er een Brexit-deal is gesloten tussen de EU en het VK is het belangrijk dat goederen onder de werking van dit verdrag vallen en dus een preferentiële oorsprong hebben. Wanneer u goederen verstuurt dan wel ontvangt welke hun oorsprong hebben in GB of de EU, hoeven er geen douanerechten te worden betaald. Het is dan ook belangrijk om de kwalificatie en het productieproces van de goederen die u verkoopt en ook koopt goed inzichtelijk te hebben. Dit om onverwachte en soms hoge kosten te voorkomen.

Voor meer informatie over de Brexit-deal, de preferentiële oorsprong en de daarmee gepaarde douanerechten verwijzen wij naar een publicatie op de website van MHA MacIntyre Hudson (Baker Tilly lidfirma in het VK).

Wilt u meer weten over de impact van de Brexit-deal op de douane- en btw-positie van uw onderneming? Wij staan u graag bij, waar nodig in samenwerking met de Baker Tilly partners in het VK. Neem gerust contact met ons op.

We maken in dit artikel een onderscheid tussen Groot Brittannië en het Verenigd Koninkrijk. Het Verenigd Koninkrijk omvat immers ook Noord-Ierland. In de gesloten deal is overeengekomen dat Noord-Ierland onderdeel blijft van het douanegebied van de EU. Voor goederenstromen vanuit de EU naar Noord-Ierland en andersom blijven de EU btw-regels gelden. Voor diensten met in Noord-Ierland gevestigde partijen, gelden die EU btw-regels niet.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief