Skip to content
Foto van geld tellen

De btw-gevolgen van het verstrekken van vouchers vanwege COVID-19

Gepubliceerd op: 06 april 2020
Type publicatie Kennisartikel
Door de ingrijpende maatregelen van het Kabinet zijn sportscholen en horecagelegenheden inmiddels al een tijd gesloten en worden evenementen geannuleerd/afgeblazen. Recentelijk zien wij een nieuwe trend opkomen: sportscholen, evenementenbureaus en reisorganisaties bieden hun klanten vouchers aan ter compensatie van hun abonnement c.q. geannuleerde evenement/reis. In dit artikel beschrijven wij in hoofdlijnen welke btw-gevolgen verbonden zijn aan het verstrekken van dergelijke vouchers.

Definitie voucher

Een voucher is een middel (instrument) dat kan worden ingewisseld voor een bepaalde goederenlevering of dienstverrichting, zonder dat bijbetaling is vereist. Op de voucher staat bij wie, voor welke goederenlevering of dienstverrichting deze kan worden ingewisseld en de voorwaarden voor het gebruik van de voucher.

Voor de btw kan sprake zijn van een voucher voor enkelvoudig gebruik of een voucher voor meervoudig gebruik. Wanneer op het moment van uitgifte van een voucher bekend is welke prestatie wordt verricht en welk btw-tarief van toepassing is, dan is sprake van een voucher voor enkelvoudig gebruik. Wanneer dit niet duidelijk is (o.a. de voucher kan worden ingewisseld voor verschillende prestaties belast tegen verschillende btw-tarieven), dan is sprake van een voucher voor meervoudig gebruik. Bij een voucher voor enkelvoudig gebruik is btw verschuldigd op het tijdstip van de uitgifte van de voucher, terwijl bij een voucher voor meervoudig gebruik pas btw is verschuldigd bij het inwisselen en/of verzilveren van de voucher.

Btw-gevolgen verstrekken voucher vanwege COVID-19

Het voorgaande leidt ertoe dat als - ter compensatie van de geannuleerde prestatie vanwege het coronavirus - aan de consument een voucher wordt verstrekt voor enkelvoudig gebruik, de oorspronkelijk verschuldigde btw in stand blijft. De voucher vervangt als het ware de ‘geannuleerde prestatie’.

Wanneer de consument daarentegen een voucher voor meervoudig gebruik ontvangt ter compensatie van de geannuleerde prestatie, dan is op het moment van het verstrekken van deze voucher geen btw verschuldigd, maar pas bij inwisseling daarvan. In dat geval kan mogelijk de oorspronkelijk verschuldigde en (eventueel) voldane btw aan de Belastingdienst, worden teruggevraagd.

Kortingsbonnen

Er kunnen ook gratis bonnen worden uitgegeven door ondernemers (ter compensatie), waarbij de consument moet bijbetalen. Dergelijke bonnen kwalificeren voor de btw niet als vouchers, maar als kortingsbonnen. Daarvoor geldt in beginsel dat bij het inwisselen van de kortingsbon ook btw dient te worden betaald over de bijbetaling.

Vragen?

We merken op dat de exacte uitwerking in concrete gevallen afhankelijk is van specifieke feiten en omstandigheden. Neem daarom contact met ons op om de btw-gevolgen in uw situatie te bespreken. Wij onderzoeken graag welke voordelen voor u zijn te behalen.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief