Skip to content
Foto van munten op tafel

De laatste btw-aangifte van 2018, waar moet u op letten?

Gepubliceerd op: 10 januari 2019
Type publicatie Kennisartikel
We mogen dan wel al in 2019 zitten, de laatste btw-aangifte van 2018 moeten we vaak nog opstellen en indienen. De laatste btw-aangifte van het jaar verschilt van de reguliere btw-aangiftes die we door het jaar heen indienen. Er dienen mogelijk een aantal correcties te worden verwerkt in deze laatste btw-aangifte. In dit nieuwsbericht gaan wij in op de belangrijkste aandachtspunten bij het opstellen van de laatste btw-aangifte van het jaar 2018.

Corrigeer de aftrek van btw in verband met privégebruik

In beginsel kunt u de btw op goederen en diensten die door uw bedrijf voor zakelijke doeleinden zijn gekocht in aftrek brengen voor zover uw onderneming recht heeft op aftrek van btw. Hierop bestaan echter enkele uitzonderingen. Eén van deze uitzonderingen is de BUA-correctie. In het kort zorgt deze correctie ervoor dat de aftrek van btw onder andere wordt uitgesloten bij het geven van relatiegeschenken. Dit geldt als de ontvanger geen of hoofdzakelijk geen recht heeft op aftrek van btw, maar ook bij het verstrekken van bepaalde voorzieningen aan het personeel.

Er dient overigens alleen een correctie van de aftrek plaats te vinden wanneer het drempelbedrag van €227 (exclusief btw) per persoon, per jaar wordt overschreden.

Indien het drempelbedrag van €227 wordt overschreden, bestaat er geen recht op aftrek van btw over deze kosten en dient de btw in de laatste btw-aangifte over 2018 in zijn geheel gecorrigeerd te worden. Voorbeelden van kosten die mogelijk onder de BUA-correctie vallen zijn:

  • het geven van een kerstpakket;

  • het geven van gelegenheid tot sport; en

  • het aan het personeel verlenen van huisvesting.

Let op! Indien er ook kantineverstrekkingen plaatsvinden, dient eveneens de speciale kantineregeling getoetst te worden.

Corrigeer de aftrek van btw als de auto van de zaak privé is gebruikt

Indien een auto van de zaak ook voor privédoeleinden wordt gebruikt, moet in de laatste btw-aangifte van 2018 een btw-correctie worden gemaakt voor dat privégebruik. In principe, kan de btw op de autokosten door het jaar heen in aftrek worden gebracht, mits uw onderneming recht heeft op aftrek van btw. Aan het einde van het jaar dient u vervolgens een btw-correctie voor het privégebruik te maken. Deze correctie moet in beginsel worden berekend op basis van het werkelijk gebruik.

Wanneer er geen gegevens beschikbaar zijn over het werkelijk gebruik (denk aan bijvoorbeeld kilometeradministratie) kan, als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, de correctie worden berekend aan de hand van een forfaitaire berekening. De btw-correctie bedraagt dan 2,7% van de catalogusprijs van de auto (inclusief btw en bpm). Wanneer de auto is gekocht zonder btw kan een afwijkend forfaitair percentage van 1,5% worden toegepast. Verder kan dit percentage van 1,5% ook worden toegepast wanneer een auto 5 jaar of langer in de onderneming is gebruikt.

Controleer de toegepaste pro rata

Ondernemers die zowel belaste als vrijgestelde activiteiten verrichten, krijgen voor de algemene kosten te maken met een ‘pro-rata’ recht op aftrek. Deze is gebaseerd op de verhouding tussen de btw-belaste en totale omzet.

Na afloop van het kalenderjaar 2018 moet de ondernemer aan de hand van een pro rata berekening voor het gehele jaar 2018 controleren of het reeds toegepaste pro rata percentage juist is. Wanneer dit niet het geval is, dient er een correctie te worden gemaakt. Deze correctie wordt in principe verwerkt in de laatste btw-aangifte over 2018 en kan leiden tot een extra te betalen dan wel een te ontvangen btw-bedrag.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief