Skip to content

Eerste peildatum Wet excessief lenen nadert: is actie geboden?

Gepubliceerd op: 18 september 2023
Type publicatie Kennisartikel

De Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap is dit jaar in werking getreden. De eerste belangrijke datum nadert: het eerste peilmoment is namelijk al op 31 december 2023. Zowel de aanmerkelijkbelanghouder met een grote schuld voor consumptieve uitgaven, als die met leningen voor bijvoorbeeld beleggingsvastgoed, worden geraakt door deze nieuwe wet. Of de lening voldoende zekerheid heeft en of deze terugbetaald kan worden is niet van belang. De grens van € 700.000 is een harde grens.

In dit artikel leggen we uit waar u op moet letten en welke actie mogelijk voor het einde van 2023 gewenst is.

De wet in een notendop

De wet beoogt bovenmatige financieringen bij de eigen vennootschap te bestrijden door geleende bedragen boven de € 700.000 in box 2 (inkomen uit aanmerkelijk belang) van de inkomstenbelasting te betrekken. De wet ziet specifiek op de aanmerkelijkbelanghouder: kortgezegd een aandeelhouder die een belang van tenminste 5% houdt in een vennootschap. Dit kan overigens ook 5% zijn van een specifieke soort aandelen.

Als aanmerkelijkbelanghouder kunt u er soms voor kiezen geld te lenen van uw eigen vennootschap. Met deze wet wordt het (belastingvrij) te lenen bedrag gemaximeerd op € 700.000. Als u op de peildatum méér dan dit bedrag van uw bv geleend heeft, kan sprake zijn van excessief lenen. Dan wordt voor het excessieve deel van de lening een zogenoemde ‘fictieve uitkering’ in aanmerking genomen. U betaalt hierover inkomstenbelasting in box 2.

Deze toets vindt ieder kalenderjaar plaats op 31 december, waarbij de fictieve uitkering in dat jaar in de belastingheffing wordt meegenomen.

Het eerste peilmoment nadert

Het eerste peilmoment is zoals gezegd op 31 december 2023. Als u op die datum meer dan € 700.000 van uw bv heeft geleend, kan dit leiden tot belastingheffing in uw aanslag inkomstenbelasting voor het jaar 2023, tegen een tarief van 26,9% over het bedrag dat de grens van € 700.000 overstijgt.

Nadat belasting is betaald over het overmatige deel, wordt de grens verhoogd met het deel waarover belastingheffing heeft plaatsgevonden. Als de schulden op enig moment onder het nieuwe grensbedrag dalen, wordt een negatief bedrag in aanmerking genomen. Een verlies dat daarmee ontstaat kan worden verrekend in lijn met de reguliere termijn voor verliesverrekening in het aanmerkelijk belang (één jaar terug en zes jaar vooruit).

Voor emigratie en immigratie zijn nog specifieke regels gemaakt. Mocht dat in uw situatie spelen, dan adviseren wij u contact op te nemen met één van de belastingadviseurs van Baker Tilly.

Welke schulden tellen mee?

Alle schulden bij de eigen vennootschap(pen) tellen mee. Het gaat dan niet alleen om schulden bij de vennootschap(pen) waarin direct aandelen worden gehouden, maar alle vennootschappen binnen de structuur. Het is dus niet mogelijk om toepassing van de wet te voorkomen door meerdere leningen af te sluiten bij verschillende vennootschappen waarin een aanmerkelijk belang wordt gehouden.

Ook de schulden van de fiscaal partner van een aanmerkelijkbelanghouder tellen mee bij het bepalen van een eventuele excessieve schuld. Voor hen gezamenlijk geldt éénmaal de grens van € 700.000.

Daarnaast worden schulden van bloed- of aanverwanten in de rechte lijn (bijvoorbeeld ouders of (klein-)kinderen) bij de vennootschap van de DGA meegeteld. Hiervoor geldt echter wel een ‘eigen’ grens van € 700.000 per aanverwant (en diens fiscale partner).

Belangrijk: Voor eigenwoningleningen aangegaan vanaf 1 januari 2023 geldt een uitzondering, mits daarvoor een recht van hypotheek moet zijn ingeschreven. Voor eigenwoningleningen afgesloten vóór 1 januari 2023 geldt ook een uitzondering, ook als daarbij geen recht van hypotheek is ingeschreven.

Welke actie is er nodig?

Bedraagt het totaal van uw leningen bij de eigen bv meer dan € 700.000? Dan betaalt u mogelijk over het jaar 2023 al belasting over het bovenmatige deel, tegen het belastingtarief van 26,9%. Het eerste peilmoment voor deze belastingheffing is 31 december 2023. Het is dus belangrijk eventuele aflossingen vóór die tijd te bespreken. Neem in dat geval ruim voor 31 december 2023 contact op met uw belastingadviseur om in kaart te brengen welke gevolgen deze wet voor uw situatie heeft en welke mogelijkheden er zijn om de belastingheffing te beperken.

Wet- en regelgeving op dit gebied kan onderhevig zijn aan verandering. Wij raden u aan om met uw Baker Tilly adviseur te overleggen over de impact hiervan.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief