Skip to content
Foto van zonnepanelen en windmolens

EU-akkoord ‘Fit for 55’: gevolgen voor veel bedrijven

Gepubliceerd op: 06 januari 2023
Type publicatie Kennisartikel
Gerelateerde onderwerpen
De Europese Commissie en het Europees Parlement zijn een nieuw akkoord overeengekomen in aanvulling op de ‘Fit for 55’-doelstellingen. Heel concreet houdt dit in dat het systeem waarin bedrijven emissierechten moeten kopen om te kunnen produceren wordt uitgebreid naar andere sectoren. De zogeheten ‘carbon credits’ gaan vanaf 2027 ook gelden voor de maritieme sector en alle bedrijven (en particulieren) die gebruik maken van gebouwen en brandstoffen.

Wat zijn emissierechten (ETS)?

Voor energiebedrijven en de industrie gold de afgelopen jaren al dat zij emissie- of uitstootrechten moeten kopen. Deze emissierechten vormen een soort vergunning om broeikasgassen te mogen uitstoten. Om bedrijven te dwingen hun uitstoot terug te dringen, zijn ieder jaar minder uitstootrechten beschikbaar en worden ze ook ieder jaar duurder. Heeft een bedrijf alle eigen emissierechten opgebruikt? Dan kan het alleen nog bij andere (duurzamere) bedrijven emissierechten overkopen om toch te kunnen produceren. Er is dan ook een grote handel ontstaan in emissierechten, op een soortgelijke manier als die van aandelen op de beurs met vele tussenpersonen.

Wat heeft dit voor directe gevolgen voor bedrijven (en particulieren)?

Enerzijds gaat dit vanaf 2027 betekenen dat veel meer bedrijven met emissierechten te maken krijgen. Bedrijven in de maritieme sector worden volledig in het systeem opgenomen. Nieuw is ook dat emissierechten gaan gelden voor de uitstoot in gebouwen en het wegvervoer. Heeft uw organisatie bijvoorbeeld veel vastgoed in bezit of een grote productielocatie, of is transport een kernactiviteit? Dan moeten emissierechten worden aangekocht. Anderzijds betekent dit dat uw organisatie ook precies moet gaan bijhouden wat er aan uitstoot geproduceerd wordt en of dit binnen de aangekochte emissierechten past.

Omdat deze regels ook gevolgen hebben voor particulieren, is tegelijkertijd een Sociaal klimaatfonds in het leven geroepen. Particulieren merken de kosten voor emissierechten bijvoorbeeld in hogere gasprijzen en in hogere brandstofkosten aan de pomp: de importeurs hiervan berekenen de kosten namelijk door. Het fonds stelt 86,7 miljard euro ter beschikking om kwetsbare particulieren voor deze gevolgen te compenseren.

Meer administratie voor bedrijven en meer werk voor auditors

Valt u in de toekomst ook onder deze regelgeving? Dan is het sterk aan te raden om nu alvast te beginnen met het instellen van uw administratie op het bijhouden van de totale uitstoot. Hiermee bent u bijvoorbeeld ook in staat om een inschatting van het benodigd aantal emissierechten te maken. Worden de in de toekomst beschikbare emissierechten wellicht nu nog overschreden? Dit betekent ook dat auditors er een grote taak bij krijgen. Het controleren van uitstootadministratie en de controle op juistheid van aangekochte emissierechten wordt namelijk onderdeel van de audit van veel meer bedrijven.

Onderneem tijdig actie of vraag tijdig om advies

De gevolgen van dit akkoord kunnen erg groot zijn voor uw organisatie. Er zullen bijvoorbeeld bedrijven zijn die opnieuw moeten kijken naar waar zij hun grondstoffen vandaan halen. Ook kan uw concurrentiepositie tegenover Amerikaanse en Chinese bedrijven door de regelgeving worden aangetast en u moet tijdig geld en personeel aanwenden om aan de nieuwe administratie-eisen te voldoen. Wilt u hierover meer weten, of direct advies aanvragen? Neem dan contact op met Lucy Lau of Gido Frühling van Baker Tilly ESG Advisory.

Wet- en regelgeving op dit gebied kan onderhevig zijn aan verandering. Wij raden u aan om met uw Baker Tilly adviseur te overleggen over de impact hiervan.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief