Skip to content
Foto van woning met zonnepanelen

Hoge Raad: Exploitatie van zonnepanelen geeft géén recht op btw-aftrek bouwkosten woning

Gepubliceerd op: 02 augustus 2021
Type publicatie Kennisartikel
Onlangs heeft de Hoge Raad geoordeeld dat door de exploitatie van zonnepanelen géén recht op btw-aftrek ontstaat ter zake van de btw op bouwkosten van een woning en de aankoopkosten van een perceel grond. In dit nieuwsbericht gaan wij verder in op de zaak en het belang daarvan voor de praktijk.

Feiten in de zaak

Belanghebbende in deze zaak heeft in 2015 een perceel grond gekocht. Op dit perceel grond heeft belanghebbende een woning laten bouwen. Voor zowel de aankoop van het perceel grond als de bouw van de woning heeft belanghebbende aanzienlijke kosten met btw gemaakt.

Daarnaast heeft belanghebbende op het dak van de woning niet-geïntegreerde zonnepanelen laten plaatsen en is deze (btw-belast) gaan exploiteren. Belanghebbende heeft het standpunt ingenomen dat het perceel grond en de nieuwe woning ten dienste staan aan en bestemd zijn voor de btw-belaste exploitatie van de zonnepanelen. Zij heeft de Belastingdienst verzocht om een (aanvullende) teruggaaf van btw op de gemaakte kosten. De Belastingdienst heeft geweigerd deze btw-teruggaaf te verlenen.

Geschilpunt

In geschil is of belanghebbende de btw op de aankoopkosten van het perceel grond en de bouwkosten van de woning in aftrek mag brengen.

Uitspraak Hoge Raad

De Hoge Raad oordeelt dat belanghebbende de btw op de bouw van de woning en op de aanschafkosten van het perceel grond niet in aftrek mag brengen. Belanghebbende heeft namelijk niet aannemelijk gemaakt dat een rechtstreeks en onmiddellijk verband bestaat tussen de gemaakte kosten en de btw-belaste exploitatie van de zonnepanelen.

In het bijzonder noemt de Hoge Raad dat belanghebbende de kosten voor het perceel en de woning zonder meer had gemaakt, ook wanneer belanghebbende de zonnepanelen niet zou hebben aangeschaft.

Gevolgen praktijk

Deze uitspraak van de Hoge Raad verduidelijkt dat zonnepaneelhouders de btw op de bouwkosten van een woning (en de aanschafkosten van een perceel grond) in beginsel niet in aftrek mogen brengen wanneer op het dak van de woning zonnepanelen worden geëxploiteerd. Wanneer u deze btw reeds in aftrek hebt gebracht, zult u deze moeten terugbetalen aan de Belastingdienst.

De btw op kosten toerekenbaar aan de aanschaf en installatie van de zonnepanelen (denk aan de kosten voor het plaatsen en het bevestigen van de zonnepanelen) kunt u in beginsel wel in aftrek brengen. Daarnaast bestaat bij de verhuur van een eigen werkkamer in de woning aan uw bv onder voorwaarden nog steeds de mogelijkheid om een deel van de btw op de bouwkosten in aftrek te brengen.

Uiteraard zijn wij graag bereid om samen te bekijken wat de btw-gevolgen zijn voor uw situatie.  Neem gerust contact op met onze btw-specialist Erik Claassen (06 11 70 68 05).  

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief