Skip to content
Foto van kantoorwerken

Initiatiefwetsvoorstel eindafrekening dividendbelasting: nu ook relevant voor het midden- en kleinbedrijf

Gepubliceerd op: 25 september 2020
Type publicatie Kennisartikel
Op 10 juli 2020 heeft kamerlid Snels van GroenLinks een initiatiefwetsvoorstel ingediend, dat inhoudt dat vennootschappen bij vertrek uit Nederland dividendbelasting verschuldigd zijn over hun winstreserves. Dit wetsvoorstel was in eerste instantie gericht op concerns met een geconsolideerde omzet van ten minste € 750 miljoen. Bij wijziging van het wetsvoorstel op 18 september 2020 is deze omzetdrempel geschrapt. De voorgestelde maatregel kan daarom, als deze wordt aangenomen, relevant zijn voor het midden- en kleinbedrijf. Het wetsvoorstel werkt terug tot 18 september 2020, 12.00 uur.

Eindafrekening bij ‘vertrek’ uit Nederland

Het wetsvoorstel regelt een fictieve dividenduitkering van winstreserves van Nederlandse vennootschappen bij grensoverschrijdende reorganisaties, namelijk bij een grensoverschrijdende:

  1. juridische fusie

  2. juridische splitsing

  3. aandelenfusie

  4. zetelverplaatsing

De fictieve dividenduitkering is alleen van toepassing bij een grensoverschrijdende reorganisatie naar een zogenoemde kwalificerende staat. Dat is een staat die:

  1. geen met Nederlandse dividendbelasting vergelijkbare bronheffing kent

  2. wel een met Nederlandse dividendbelasting vergelijkbare bronheffing kent, maar het vermogen van de vennootschap aanmerkt als gestort kapitaal (waarover geen belasting wordt geheven bij uitkering daarvan)

De dividendbelasting over de fictieve dividenduitkering kan direct worden betaald, maar er kan ook uitstel van betaling voor worden verzocht. Er dient dan enkel dividendbelasting te worden betaald als, na de grensoverschrijdende reorganisatie, daadwerkelijk een dividenduitkering plaatsvindt.

Voor zover op het moment van liquidatie van de vennootschap de in Nederland opgebouwde winstreserves niet zijn uitgekeerd, wordt de dividendbelasting kwijtgescholden.

Buitenlandse vennootschappen die zich in Nederland vestigen

Het wetsvoorstel heeft ook invloed op vennootschappen die in het buitenland zijn opgericht, maar zich in Nederland vestigen. Als een buitenlandse vennootschap zich in Nederland vestigt, is geen dividendbelasting verschuldigd bij uitkering van de in het buitenland opgebouwde winstreserves.

Relevantie voor u

Met name als u in het buitenland woont en u aandelen heeft in een in Nederland gevestigde vennootschap die wordt verplaatst naar het buitenland of op andere wijze betrokken is bij een grensoverschrijdende reorganisatie, kan dit wetsvoorstel van groot belang zijn voor u. Ook in andere situaties heeft het wetsvoorstel mogelijk effect, maar vanwege de complexiteit van de wetgeving leent dit nieuwsbericht zich niet voor een nadere toelichting daarop.

Hoe verder?

Het initiatiefwetsvoorstel moet nog het gehele wetgevingsproces doorlopen. Bovendien is er veel kritiek op het wetsvoorstel. Gelet op de terugwerkende kracht tot 18 september 2020 is het desondanks van belang u goed te laten informeren over deze wetgeving. Onze belastingadviseurs kunnen u daarbij assisteren. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief