Skip to content
Foto van containers

Nederland trekt regeling voor consignatiezendingen in

Gepubliceerd op: 18 december 2019
Type publicatie Kennisartikel
Met de komst van de zogenoemde Quick Fix voor voorraden op afroep (“call-off stock”) per 1 januari aanstaande, wordt de huidige Nederlandse regeling voor consignatiezendingen en call-off stock ingetrokken.

Intrekking huidige regeling

Sinds 30 december 1993 bestaat er in Nederland een speciale regeling voor consignatiezendingen en call-off stock. Deze regeling is in het leven geroepen om de handel tussen de EU-lidstaten te bevorderen en administratieve lasten te verlichten. Net als Nederland hebben tot nog toe ook enkele andere Europese lidstaten een eigen regeling voor dergelijke transacties. Deze regelingen zijn echter niet geharmoniseerd. Hierdoor gelden er verschillende voorwaarden per lidstaat of is er überhaupt geen regeling aanwezig.

De Europese Commissie heeft besloten om een geharmoniseerde regeling voor voorraden op afroep in te voeren in alle EU lidstaten. Deze regeling wordt ingevoerd met de zogenaamde ‘Quick Fixes’ en is per 1 januari 2020 van toepassing. Om aan de harmonisatiedoelstelling van de Europese Commissie tegemoet te komen zal Nederland de huidige regeling voor call-off stock én consignatiezendingen per 1 januari 2020 intrekken. 

Quick Fix voor ‘call-off stock’ 

Op basis van de Quick Fix voor call-off stock wordt per 1 januari 2020 de overbrenging van voorraden van de ene EU lidstaat naar de andere EU lidstaat in beginsel niet als een fictieve intracommunautaire transactie beschouwd. Op het moment dat de afnemer de goederen uit de voorraad haalt, verricht de leverancier een intracommunautaire levering van goederen in de EU lidstaat van waaruit de call-off voorraad is overgebracht. De afnemer dient een intracommunautaire verwerving van de goederen aan te geven in de EU lidstaat waar de call-off voorraad naartoe is gebracht.

Om deze nieuwe vereenvoudiging te kunnen toepassen, moet aan een aantal specifieke voorwaarden worden voldaan. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons artikel: Quick Fix 1.

Uitwerking in de praktijk

Deze wijziging heeft een aantal belangrijke aandachtspunten voor de praktijk. Zo is het niet meer mogelijk om de vereenvoudiging toe te passen in de situatie dat voorraad wordt neergelegd bij een consignatiehouder in Nederland en daarna pas wordt bepaald wie de afnemer is. Hiermee zal het houden van uit andere EU lidstaten verzonden consignatievoorraad in Nederland vanaf 1 januari 2020 leiden tot een btw-registratie en btw-aangifteplicht in Nederland.

De regeling voor call-off stock zal eveneens worden gewijzigd om deze in lijn te brengen met de Quick Fix. Ten opzichte van de huidige Nederlandse regeling worden er additionele voorwaarden van toepassing waar zowel de leverancier als de afnemer van de goederen aan moeten voldoen. 

Overgangsrecht

Om een en ander te vereenvoudigingen voor ondernemers die reeds voorraden hebben in Nederland, heeft Staatssecretaris van Financiën besloten dat de huidige regeling nog steeds van toepassing is op:

  • consignatiezendingen en call-off stock indien deze op 31 december 2019 reeds op voorraad liggen in Nederland; of

  • waarvan het vervoer of de verzending naar Nederland reeds is begonnen voor 1 januari 2020.

De huidige Nederlandse regeling blijft van toepassing op deze voorraden in Nederland tot en met 31 december 2020.

Wat moet u nu doen?

Wij raden bedrijven met consignatie- en/of call-off-voorraden in Nederland aan zorgvuldig na te gaan op welke voorraad welke regeling van toepassing is en dit op een juiste wijze vast te leggen. Dit om een eventuele btw-registratie en btw-aangifteplicht in Nederland te voorkomen.

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande vragen? Neem in dat geval contact op met Barthold Bergman of Marisa Hut van VAT & Customs Advisory.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief