Skip to content
Foto van Den Haag

Prinsjesdag: gewijzigde plannen en gemiste opvolging

Gepubliceerd op: 29 september 2022
Type publicatie Kennisartikel
Gerelateerde onderwerpen
Op dinsdag 20 september 2022 is het Belastingplan 2023 bekendgemaakt. Veel wijzigingen waren al bekend, doordat ze in de Voorjaarsnota genoemd of daarna aangekondigd of uitgelekt zijn. Toch bleef Prinsjesdag niet zonder verrassingen. We bespreken de meest in het oog springende wijzigingen en omissies.

UPDATE: Het demissionair kabinet heeft op 19 september 2023 de nieuwe maatregelen en wetsvoorstellen gepresenteerd. Lees meer over het Belastingplan 2024 in onze Prinsjesdagspecial.

Geen woord over de bedrijfsopvolgingsregeling

De verwachting was dat een aanpassing of zelfs afschaffing van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) zou worden aangekondigd. De BOR kent fiscale faciliteiten waarmee de belastingdruk op de overdracht van een onderneming wordt verminderd. Dit door het bieden van belastinguitstel respectievelijk een belastingvrijstelling in de inkomstenbelasting en de schenkbelasting. Vooralsnog lijken deze fiscale faciliteiten voor nu ongemoeid te blijven.

Eerder dit jaar concludeerde het CPB dat de BOR wel doeltreffend, maar niet doelmatig was. Bij circa driekwart van de overdrachten zouden de erflaters, schenkers of verkrijgers voldoende financiële middelen hebben om de erf- of schenkbelasting direct te betalen, zonder dat de continuïteit van de onderneming in gevaar zou komen. Staatssecretaris Van Rij zei daarover dat het niet zo eenvoudig is en dat het onttrekken van liquiditeiten aan de onderneming grote gevolgen heeft.

In de wetsvoorstellen die op Prinsjesdag zijn ingediend, wordt de bedrijfsopvolgingsregeling niet specifiek genoemd. Wel heeft het kabinet aangekondigd zich in de komende jaren te richten op ‘de aanpak van opmerkelijke belastingconstructies en oneigenlijk gebruik van fiscale regelingen’. Onderdeel hiervan is in ieder geval het standaard aanmerken van verhuurd vastgoed als beleggingsvermogen in de bedrijfsopvolgingsregeling.

Tarieven vennootschapsbelasting en box 2

Dat een en ander zou veranderen in de tarieven en schijven in de vennootschapsbelasting en de box 2-heffing in de inkomstenbelasting, was bekend. Volgens het kabinet zijn hogere belastingen voor ondernemingen en vermogenden niet te voorkomen. Uiteindelijk zijn pas op Prinsjesdag de tarieven en schijven bekendgemaakt. Voor de vennootschapsbelasting is de lage tariefschijf beperkt tot € 200.000 (2022: 395.000) en het bijbehorende tarief verhoogd van 15 naar 19%. Het toptarief voor winsten blijft ongewijzigd op 25,8%.

In box 2 (inkomen uit aanmerkelijk belang) wordt per 2024 een tweeschijvensysteem ingevoerd. Voor winsten tot € 67.000 geldt dan een tarief van 24,5 en voor het meerdere wordt 31% belast. In de Voorjaarsnota werd nog gesproken over tarieven van 26 respectievelijk 29,5%.

Voorjaarsnota

Werkelijke rendementsheffing box 3 uitgesteld tot 2026

Over box 3 is de laatste tijd veel te doen. Iedereen keek uit naar de kabinetsplannen voor een werkelijke rendementsheffing per 2025 (in plaats van forfaitaire heffing). Even voor Prinsjesdag gaf de Staatssecretaris van Financiën aan dat die plannen tot 2026 worden uitgesteld. Op Prinsjesdag is overbruggingswetgeving voorgesteld, maar het is de vraag of de problemen uit het kerstarrest hiermee worden ondervangen. Voor de groep niet-bezwaarmakers uit het box 3-dossier hoeft de Belastingdienst geen rechtsherstel in de vorm van compensatie te bieden voor de belastingjaren 2017-2020.

Wetgevingsproces en opvolging

De Prinsjesdagplannen en de bijbehorende wetsvoorstellen worden nu door de Tweede Kamer besproken. Mogelijk worden nog wijzigingen doorgevoerd. Onze belastingadviseurs houden de voortgang uiteraard nauwlettend in de gaten, en praten u graag bij over de consequenties van de gewijzigde wetgeving. Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van voorstellen, en andere fiscale actualiteiten? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!

Wet- en regelgeving op dit gebied kan onderhevig zijn aan verandering. Wij raden u aan om met uw Baker Tilly adviseur te overleggen over de impact hiervan.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief